Sabancı Üniversitesi

Languages


Ayşecan Terzioğlu

LISTEN
E-Mail : aysecansabanciuniv.edu
Phone : 0216-483-9272
Personal Web :
Title : Faculty Member
Education :

Ph.D in Cultural Anthropology- The City University of New York-The Graduate Center, Department of Anthropology MA Sociology- Bogazici University BA Sociology-Bogazici University

Work Experience :

Koç University Galatasaray University Fordham University Brooklyn College Long Island University

Areas of Interest :
Globalization and Health Inequalities, Illness Experiences and Narratives, Gender, Anthropology of Body, Anthropology of Middle East
Awards :
  • Graduating Class Awards/2017-2018 Academic Year Teaching Award Winners - Sabancı University  2018
Publications :
Article
Dolanbay, Mehmet and Kütük, Mehmet Serdar and Terzioğlu, Ayşecan and Özgün, Mahmut Tuncay and Subaşıoğlu, Aslı (2020) "Factors influencing the acceptance of prenatal testing by pregnant women", Kuwait Medical Journal, Vol.52, No.2, 138-142 (SCI)
Terzioğlu, Ayşecan (2018) "Sağlığın kültürel boyutları ve toplumsal cinsiyet normları: Türkiye'de tütün kontrolü ve kadınların sigara içmesine atfedilen anlamlar", Toplum ve Hekim Dergisi, Vol.33, No.6, 455-464 (NA)
Terzioğlu, Ayşecan (2018) "The banality of evil and the normalization of the discriminatory discourses against Syrians in Turkey", Anthropology of the Contemporary Middle East and Central Eurasia, Vol.4, No.2, 34-47 (NA)
Terzioğlu, Ayşecan (2018) "Vatandaşlığı biyoiktidar ve sağlık eşitsizlikleri ile tartışmak", Cogito: Bugünün Distopyası, Vol.90, 231-240 (NA)
Terzioğlu, Ayşecan and Hammoudeh, Weeam (2017) "Coping with cancer diagnosis and treatment: a comparative study on women with breast cancer in Turkey and occupied Palestinian territory", Reproductive Health Matters, Vol.25, No.Supplement: 1, S35-S46 (SSCI)
Book
Türkiye'de cinsiyet kültürleri: Dicle Koğacıoğlu kitabı, İstanbul: İletişim Yayınları, June 2019
Book Section / Chapter
Terzioğlu, Ayşecan, "Covid-19 ve değişimlerin gizli öznesi olarak salgınlar", Meraklısına Bilim 2020, Sabancıoğlu, Müsemma and Şaylan, Defne Üçer (eds.), İstanbul: Doğan Kitap, March 2021, 24-29
Terzioğlu, Ayşecan, "Dicle'nin çalışmalarıyla bu kitaptaki yazılar arasında akademik köprüler kurmak", Türkiye'de Cinsiyet Kültürleri: Dicle Koğacıoğlu Kitabı, Özbay, Cenk and Terzioğlu, Ayşecan (eds.), İstanbul: İletişim Yayınları, June 2019, 15-21
Erol, Maral and Terzioğlu, Ayşecan, "Sağlık antropolojisi", Kültür Denen Şey: Antropolojik Yaklaşımlar, Bartu Candan, Ayfer and Özbay, Cenk (eds.), İstanbul: Metis Yayınları, May 2018, 305-317
SU Öncesi Yayınları:

“Hep bu Suriyelilerin Yüzünden!”:  Istanbul’daki Sağlık Çalışanlarının Gözünden Suriyeli Çocukların Sağlığı (This is All because of Syrians: Syrian Children’s Health from the Perspective of Health Care Workers in Istanbul), Toplum ve Bilim (Science and Society),  Sayı 134, November, 2015, pg: 102-118

 

Sağlık: Modern Tıp İdeolojisinden Yurttaş Örgütlenmelerine, (Health: From the Ideology of Modern Medicine to Grassroots Citizens’ Organizations), Ayşecan Terzioğlu, Ayşe Çavdar, Saha, İnsani Güvenlik Penceresinden 2000’ler Türkiyesi, ( Saha: The Human Security Issues in Turkey in the 2000s),  Helsinki Yurttaşlar Derneği (Helsinki Human Rights Assemblee), September, 2015:1, pg: 39-46

 

"Le Tourisme Médical en Turquie: Repenser la Santé dans un Contexte Globalisé" in Ethnologie Française, Numero Spéciale sur La Turquie, Vol. 44, Avril, 2014, pg: 257-266 

"Conceptions of Quality of Life, Body and Gender among Turkish Breast Cancer Patients" in Antropologia Portuguesa,  Vol 29, Spring 2012, pg: 11-24

Terzioğlu, Ayşecan, Rauchumschleierte Berge: Die Debatte den Tschernobyl-Effekt in der Türkei (Smoke Wrapped around the Mountains: The Debate on Chernobyl Effect in Turkey), Politik und Gesellschaft nach Tschernobyl: Ost-Europäische Perspektiven (The Politics and Society After Chernobyl: (East) European Perspectives), Melanie Arnt (ed), Ch. Links, 2016, pg: 104-129

Health Care for All? : Rethinking Medical Tourism and Asylum- Seekers’ Health in Turkey, The Making Neoliberal Turkey, Cenk Özbay, Maral Erol, Ayşecan Terzioğlu &Umut Türem (eds), Routledge, Spring, 2016, pg:  149-167   

 

“Küreselleşme, Kanser ve Hastalık Anlatıları: Bilinçli/Bilinçsiz Hastadan Biyolojik Vatandaşlığa Geçiş Süreci” (Globalization, Cancer and Illness Narratives: from Conscientious/ Unconscientious Patients to Biological Citizens ), Neoliberalizm ve Mahremiyet:Türkiye’de Beden, Sağlık ve Cinsellik, (Neoliberalism and Intimacy: Health, Body and Sexuality in Turkey), Cenk Özbay, Ayşecan Terzioğlu, Yeşim Yasin (eds), Metis Yayınevi, 2011. pg: 111-132

 

© 2021 Sabancı University