Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
HIST 601 Osmanlı Tarih Metinlerinden İleri Düzeyde Okumalar Select Term:
Farklı dönemlere ilişkin, değişik tür ve üslûplarda kaleme alınmış elyazması Osmanlı kaynakları üzerinde okuma ve yorum çalışmaları. Genişçe bir bürokratik ve entellektüel metinler yelpazesinin, gerek tarihsel bağlamları, gerekse stilistik ve lingüistik özellikleri üzerinde durularak incelenmesi. Hedefler : (orta ve ileri düzeylerde) ek Osmanlı paleografyası eğitimiyle birlikte, daha zengin bir kaynak bilgisine ulaşmak. Önkoşul : TLL 501-502 ve benzerleri. Önemli not : bu ders, Sabancı Üniversitesi Tarih master ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler açısından, almakla yükümlü oldukları 600-kodlu araştırma seminerlerine saydırılamaz.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : OR ( Masters Level TLL 510 Minimum Grade of D AND Masters Level TLL 520 Minimum Grade of D )OR ( Doctorate TLL 510 Minimum Grade of D AND Doctorate TLL 520 Minimum Grade of D ) ( Masters Level TLL 501 Minimum Grade of D AND Masters Level TLL 502 Minimum Grade of D )OR ( Doctorate TLL 501 Minimum Grade of D AND Doctorate TLL 502 Minimum Grade of D )
Corequisite : -
© 2020 Sabancı Üniversitesi