Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
POLS 541 Uluslararası Örgütler Select Term:
Uluslararası Örgütlerin dünya siyasetindeki rolü nedir? Devletler neden uluslarüstü ve uluslararası örgütler kurarlar; bu örgütlerin düzenlerini ve gelişimlerini belirleyen nedir? Uluslararası ve yerel güçler etkilerini ve işlevlerini ne şekilde ortaya koyar? Bu ders uluslararası örgütlerin işleyişlerini ve arkasında yatan kuramları derinlemesine ele alır ve uluslararası örgütlere dair kuramsal ve yöntemsel meseleleri inceler. Birleşmiş Milletler, uluslararası finans kuruluşları (IMF ve Dünya Bankası), belli başlı bölgesel örgütler (NATO ve AB) ve DTÖ gibi örneklerden yola çıkarak uluslararası hukuk ile siyaset arasındaki ilişkiye bakar. Bu örgütlerin demokrasi, barış ve güvenlik, insan hakları ve sürdürülebilir kalkınma gibi alanlarda ilerleme sağlanması için yaptıkları çalışmalar üzerinde durur. Dersin amacı, öncelikle uluslararası örgütlerin dünya siyasetine etkisini tanımlarken çıkarlar, örgütler ve bilginin nasıl bir araya geldiğini anlamaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi