Diller


Cult Semineri: Mehmet Yaşin (Sabancı Universitesi)

Dinle

Kültürel Çalışmalar Konuşmacı Serisi

 

Mehmet Yaşın (Sabancı Üniversitesi) 

“Günümüz Türk Şiirinde Mevlana'nın Şiir Mirası Niçin Yok?" 


21 Kasım, 15:00

FASS 2034