Sabancı Üniversitesi

Languages


Lisansüstü Konferans -TEBLİĞ ÇAĞRISI-

LISTEN
Published on 26.03.2014 17:06

Sİyasİ İlİmler Türk Derneğİ

Lİsansüstü KonferansI 2005

  -TEBLİĞ ÇAĞRISI-

12 Kasım 2005

Hacettepe Üniversitesi, Beytepe Kampüsü

Siyasi İlimler Türk Derneği, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da 12 Kasım 2005 tarihinde bir lisansüstü konferans düzenlemektedir. Konferansın temel amacı genç akademisyen adaylarının bir araya gelebileceği, fikirlerini ve ürünlerini tartışabileceği bir ortam yaratmak ve böylelikle akademisyen adaylarının akademik faaliyetlere ve düşünce üretimine katkılarını teşvik etmektir.

 

Konferansta tebliğ sunmak için yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuruda bulunabilirler. İstisnai durumlarda lisansüstü öğrencisi olmayan lisans diplomalılar da tebliğ sunabilirler.

 

Konferansın odağını siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler disiplinleri kapsamındaki konular oluşturmaktadır. Fakat sosyal bilimlerdeki geçişkenlikler göz önünde bulundurularak, tarih, sosyoloji, iktisat, iletişim, psikoloji, hukuk, antropoloji gibi ilgili disiplinlerden de katılım beklenmektedir. Konferansa aşağıdaki konulardan birinde başvurulabileceği gibi, farklı konular da önerilebilir.

Siyaset Felsefesi & Siyasal Düşünceler

Kültür ve Siyaset

Toplumsal  Cinsiyet

Demokratikleşme & Demokrasi  Kuramları

Ulusötesi  Alan ve Göç

Yoksulluk, Toplumsal Dışlama  ve Sosyal  Adalet

İnsan  Hakları

Şiddet & Savaş ve Terörizm

Milliyetçilik ve Etnisite: Kuramlar ve Örnekler

Küreselleşme

Avrupa Entegrasyonu

Türkiye’de Siyasal Kurumlar, Düşünceler ve Siyasal  Hayat

Uluslararası  İlişkiler & Türk Dış Politikası

En fazla 250 kelimeden oluşan tebliği özetlerinin 25 Ekim 2005 tarihine kadar, tktuncel@bilgi.edu.tr e-posta adresine ya da “Siyasi İlimler Türk Derneği (Aysun İris’in dikkatine) İnönü Cad. No: 28 34387 Kuştepe-Şişli/İSTANBUL”  adresine ulaştırılması gerekmektedir. Kabul edilen tebliğler ve program  1Kasım 2005 tarihinde duyurulacaktır.

© 2024 Sabancı University