Sabancı Üniversitesi

Languages


SU Gender'dan Horizon 2020 Gearing Roles Projesi

LISTEN
Published on 04.10.2018 11:32

SU Gender, Horizon 2020 Gearing Roles Projesiyle Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planları Geliştirecek

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi (SU Gender)’ın proje ortağı olarak yer aldığı uluslararası konsorsiyum, Avrupa Birliği Horizon 2020 Programı’nın “Science with and for Society” (Toplumla ve Toplum İçin Bilim) başlığı altında “Gender Equality Actions in Research Institutions to traNsform Gender Roles” (GEARING-Roles) projesi ile 3 milyon Avro’luk fon aldı. Kasım ayında başlayacak proje dört yıl sürecek.


Koordinatörlüğünü İspanya’dan University of Deusto’nun üstlendiği projede Türkiye’den yer alan tek üniversite Sabancı Üniversitesi. Projenin Türkiye ayağını Ayşe Gül Altınay ve Zeynep Gülru Göker yürütecek. Çok uluslu proje konsorsiyumunda ayrıca, Portekiz’den Universidade de Lisboa IGOT, Slovenya’dan University of Ljubljana, Birleşik Krallık’tan Oxford Brookes, Estonya’dan Estonian Research Council, Belçika’dan Yellow Window, İspanya’dan Euraxess-FEYCIT, İrlanda’dan Trilateral Research ve Hollanda’dan Radboud University Nijmegen gibi çeşitli üniversite ve araştırma kurumları yer alıyor.

Kasım ayında başlayacak ve dört yıl sürecek proje ile:

1. Kadınların yüksek öğretimdeki durumunu iyileştirmek üzere işe alım ve yükselmeler sırasında karşılaşabilecekleri doğrudan ya da dolaylı engellerin ve bunlara sebep olan önyargıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılması; içerici ve liyakata dayalı bir kurumsal iklimin oluşturulması için kişisel kariyer gelişim planlarının oluşturulması,

2. Kadınların yükseköğretimde karar alma süreç ve mekanizmalarına katılımının teşvik edilmesi; temsil mekanizmaları ve karar alma süreçlerinde ortaya çıkabilecek toplumsal cinsiyete dayalı dengesizliklerin giderilmesi,

3. Araştırma ve müfredatta toplumsal cinsiyet bilgisi ve bakış açısının yer alması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması; kadın araştırmacıların kariyer gelişimlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi,

4. STEM alanlarında kadınların, insani ve sosyal bilimler alanlarında erkeklerin eşitsiz temsiline sebep olan toplumsal cinsiyet norm ve rollerinin sorgulanması; tüm proje paydaşlarının Araştırma Kurumlarında Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin teşvik edilmesine yönelik yapacakları çalışmaların ortak çerçevesinin oluşturulması, amaçlanıyor.

Proje kapsamında kurumların ihtiyaçlarına yönelik Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planları (Gender Equality Action Plans – GEP) geliştirilecek ve uygulamaya koyulacak. Eylem planları proje ortaklarından Sabancı Üniversitesi, University of Deusto, University of Lisbon, Oxford Brookes ve Estonian Research Council’de hayata geçirilecek.

Proje ortakları güçlü ve deneyimli oldukları alanlarda birbirlerine yol gösterecek, mentoring ve eğitim çalışmaları, ortak araştırmalar ve yaygınlaştırma çalışmaları yapacak.

Eylem planı geliştirilmesi ve uygulamasına yönelik tüm çalışmaların kurum içerisinde ortak çalışmalar ve işbirliği ile yapılması, sürdürülebilirliğin sağlanması için gerekli mekanizmaların oluşturulması ve yapılan çalışmaların kurum dışında da yaygınlaştırılması da proje amaçları arasında yer alıyor.

© 2024 Sabancı University