Sabancı Üniversitesi

Languages


Ekim Ayından Haberler/ SU Gender 2019

LISTEN
Published on 07.11.2019 13:39

Ekim Ayından Haberler

SU Gender/ 2019

(Bültene ulaşmak için tıklayın)

Türkiye’de Cinsiyet Kültürleri etkinliği

SU Gender tarafından 10 yıldır Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin desteğiyle düzenlenen Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü’ne katılan makaleler arasından Ayşecan  Terzioğlu ve Cenk Özbay tarafından derlenen ve İletişim Yayınları'ndan çıkan Türkiye'de Cinsiyet Kültürleri: Dicle Koğacıoğlu Kitabı’nın tanıtım etkinliğini 5 Ekim’de Minerva Palas’da gerçekleştirdik. Açılış konuşmasını SU Gender adına Hülya Adak yaparken kitapla ilgili bilgi veren Ayşecan Terzioğlu tartışma için kolaylaştırıcılığı da yürüttü. Ödüle katkıda bulunanların bir araya geldiği bu etkinlikte yazarlardan Leyla Bektaş Ata, Pınar Karababa, Mehtap Tosun, Pınar Ensari, Özlem Ezer, Fethiye Beşir ve Adalet Budak söz alırken, kendi makalelerini ve Dicle Kocaoğlu ile kesişen hikayelerini paylaştılar. 

Geçtiğimiz Ay Nerelerdeydik?

Sunumlar

  • Marie Skłodowska-Curie araştırmacısı Rüstem Ertuğ Altınay, 17-18 Ekim tarihinde New York Üniversitesi Prag Kampüsü’nde düzenlenen ve metinlerin sansür sonrası dolaşımını inceleyen “Nihil Obstat: Reading and Circulation of Texts After Censorship” konferansında Rıza Nur’un arşivi üzerine bir sunum yaptı.

  • 23 Ekim’de SU Gender araştırmacısı Zeynep Gülru Göker ve Aslı Polatdemir, Frei Universitesi Türkoloji Enstitüsü’nün ev sahipliğinde “Üniversiteleri Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yönünde Dönüştürmek: Katılım, Kesişimsellik ve Sürdürülebilirlik” isimli bir seminer verdiler.

  • Rüstem Ertuğ Altınay, 30 Ekim tarihinde Kültürel Çalışmalar Konuşmacı Serisi çerçevesinde Sabancı Üniversitesi’nde Rıza Nur’un Cehennemde Bir Celse librettosu hakkındaki çalışmasını sundu.

Toplantılar

  • SU Gender araştırmacısı Kristen Biehl, "Writing Urban Places: New Narratives of the European City" isimli COST Aksiyonunun 17 Ekim’de Hollanda’da Delft Üniversitesinde düzenlenen Yönetim Komitesi toplantısına katıldı.

  • 23 Ekim’de SU Gender koordinatörü Begüm Acar İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen stratejik plan hazırlama sürecine ilişkin paydaş çalıştayına katılarak kadın temalı masada toplumsal cinsiyet odaklı yerel yönetim politikalarına ilişkin katkıda bulundu.

  • Kristen Biehl 26-28 Ekim’de Raoul Wallenberg Enstitüsü tarafından düzenlenen Feminist Pedagoji ve Yöntemleri - II Çalıştayı Programına katıldı

Türkiye ve Almanya’da Yükseköğretimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

21-24 Ekim 2019 tarihlerinde Zeynep Gülru Göker, Bremen Üniversitesi’nden Aslı Polatdemir ile birlikte SU Gender ve Research Worldwide Istanbul işbirliğiyle yaptıkları yükseköğretimde toplumsal cinsiyet eşitliği mekanizmaları araştırmalarını sunmak, Almanya ve Türkiye’deki üniversitelerde konu ile ilgili mevcut durumu konuşmak ve karşılaştırmalı bir bakış açısı elde etmek üzere Almanya’nın Bremen, Essen ve Berlin şehirlerinde çeşitli toplantılar gerçekleştirdi. Bu kapsamda Kuzey Vestfalya Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırma Ağı koordinasyon ofisini de ziyaret ettiler. Hülya Adak ve Zeynep Gülru Göker 23 Ekim’de Frei Üniversitesi’nde uzun yıllardır toplumsal cinsiyet alanında disiplinler arası çalışmalar yürüten Margherita von Brentano Center for Gender Studies’in direktörü Dr. Heike Pantelmann ile merkezin ve SU Gender’ın ortak çalışma alanları, toplumsal cinsiyet çalışmalarının mevcut durumu ve üniversitelerde toplumsal cinsiyet eşitliği mekanizmalarının konuşulduğu bir toplantı gerçekleştirdi. 

Ayrıca araştırmacımız Zeynep Gülru Göker Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği (EERA) Toplumsal Cinsiyet ve Eğitim Ağı düzenleyicileri arasına seçildi. 

Mor Dosya yeni dönemi açıldı

19 Ekim’de Cezayir İstanbul’da Mor Dosya açılış toplantısını gerçekleştirdik. Geçmiş dönemlerde hazırlanmış Mor Dosyaları inceledikten sonra 20 uzman ve öğretmen ile yeni dönemde hazırlanacak toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı ders materyali çalışmalarına başladık.

AFS Gönüllüleri Derneği Atölyesi

18 Ekim’de AFS Gönüllüleri Derneği’nin daveti ile Türkiye’nin çeşitli yerlerinden gelmiş, farklı branşlar ve kademelerdeki 20 öğretmenle Eskişehir’de 2 adet atölyeyi Mor Sertifika Programı kapsamında gerçekleştirdik. Bu buluşmada, önce toplumsal cinsiyetin temel kavramları üzerinde çalışıp, ardından toplumsal cinsiyete duyarlı materyal üretme atölyesi düzenledik. 

Ekim Zamanı’nda buluştuk

Sabancı Vakfı tarafından her sene  düzenlenen Ekim Zamanı etkinliği, bu sene de 15-16 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi. Mor Sertifika Programı ekibinin katılım gösterdiği etkinliğin ilk gününde, Sabancı Vakfı tarafından hibelendirilen kuruluşlar ve projeler bir araya geldi. 16 Ekim tarihinde ise, Sabancı Vakfı tarafından hibelendirilen kuruluş, vakıf ve projeler bir araya gelmenin yanı sıra, Eğitim Ortamlarında Çocuk Katılımı, Eğitimde Engelli Hakları: Yolun Neresindeyiz?, Öğretmen Güçlenmesinde Kolektif Etki ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Anaakımlaşması atölyelerinde bilgi paylaşımı yaptılar.  

Sivil Toplum Kurumları buluştu

24-27 Ekim tarihleri arasında 9 ayrı şehirde bulunan 20 sivil toplum kuruluşundan gelen 20 katılımcı ile Mor Sertifika Sivil Toplum Kuruluşları için Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Programı’nı gerçekleştirdik. Sivil toplum temsilcileri için hazırlanan, toplumsal cinsiyet temel kavramları ve toplumsal cinsiyet ile sivil toplum ilişkisini güçlendirmeyi amaçlayan 4 günlük eğitimin sonunda katılımcılar sertifikalarını aldı. Program kapsamında ayrıca, Cins Adımlar: Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Yürüyüşü’nü 26 Ekim günü Kadıköy’de katılımcılara yönelik olarak düzenledik.  

 

GEARING-Roles Projesi Katılımcı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Atölyeleri 

AB GEARING-Roles (Gender Equality Actions in Research Institutions to traNsform Gender Roles) projesi çerçevesinde geliştirilecek toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı için yapmış olduğumuz kurumsal durum analizini derinleştirmek amacıyla belirlediğimiz bazı sorun alanları üzerine birlikte derinlemesine düşünmek ve öneriler geliştirmek adına 30 Ekim Çarşamba günü Sabancı Üniversitesi’nde iki tane katılımcı toplumsal cinsiyet eşitliği atölyesi düzenledik. Bu atölyelerde, Sabancı Üniversitesi’nin farklı birim ve fakültelerinden çalışanlar ve öğrenciler ile birlikte eylem planının oluşturulmasına yönelik somut öneriler geliştirmek üzere tasarladığımız aktiviteler eşliğinde küçük grup tartışmaları yaptık. Projenin ana hedefleri arasında kadınların yüksek öğretimdeki durumunu iyileştirmek üzere, işe alım ve yükselmeler sırasında karşılaşabildikleri doğrudan veya dolaylı engellerin ve bunlara sebep olan önyargıların ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılması, içerici ve liyakata dayalı bir kurumsal iklimin oluşturulması için kişisel kariyer gelişim planlarının oluşturulması, temsil mekanizmaları ve karar alma süreçlerinde ortaya çıkabilecek toplumsal cinsiyete dayalı dengesizliklerin giderilmesi, araştırma ve müfredatta toplumsal cinsiyet bilgisi ve bakış açısının yer alması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması yer alıyor. Önümüzdeki aylarda farklı tematik içerikleri olan atölye çalışmaları yapmaya devam edeceğiz. 

Önümüzdeki Ay Neler Var?

  • İkinci Şirin Tekeli Araştırma Ödülü Konferansı’nı 7 Aralık Cumartesi günü Karaköy Minerva Palas’da düzenleyeceğiz. Tüm gün sürecek konferansta geçen sene ödül alanlar araştırma çıktılarına dair sunum yaparken, bu senenin ödülleri de açıklanacak.
  • 21 Aralık’ta ise Dicle Koğacıoğlu Makale Ödülü’nün 10. yılında bir araya geleceğimiz konferansta bu yılın ödülleri açıklamak ve makale sunumlarını dinlemek üzere Minerva Palas’da buluşacağız.
© 2024 Sabancı University