Sabancı Üniversitesi

Languages


Ekim Ayından Haberler/ SU Gender 2022..

LISTEN
Published on 09.11.2022 09:24

Ekim Ayından Haberler

SU Gender 2022

(Bültene ulaşmak için tıklayın)

GEARING-Roles Projesinin Kapanış Konferansı Brüksel’de gerçekleşti 

SU Gender’ın bileşenlerinden olduğu 4 yıllık AB UFUK 2020 GEARING Roles Projesinin 18 Ekim’de Brüksel’de düzenlenen son konferansına katıldık. “Kurumsal Değişime Doğru Yolculuk: Akademideki Toplumsal Cinsiyet Rollerini Değiştirmek” temasıyla gerçekleşen konferansın açılış konuşmalarını Roman Kuhar ve Victoria Showunmi yaptı. Cinsiyet Eşitliği Eylem Planlarının (CEP) değerlendirildiği ilk panelde, Ayşe Gül Altınay Sabancı Üniversitesi’nde 100’den fazla katılımcının katkılarıyla geliştirilen Eylem Planının oluşturulma ve hayata geçirilme sürecini aktardı. Proje süresince yapılan Wikipedia Maratonu gibi yaratıcı uygulamalar ve Cins Kulüp ile birlikte geliştirilen Cinspedia etkinliğinden de bahsetti. CEP’lerin sürdürülebilirliğine odaklanılan ikinci panelde, AB seviyesinde politika yapıcılara proje sonuçlarının ulaştırılmasının, kaynaklara erişim için karar vericilerle işbirliği yapmanın ve proje sonlandıktan sonra kurumlarda oluşturulan mekanizmaları yürütecek yapıların oluşturulmasının önemine değinildi. Konferans sonunda yazdığı makaleyle dereceye giren Sabancı Üniversitesi mezunu Beste İrem Köse’nin de ödül aldığı bir ödül töreni gerçekleşti. Konferansla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayın

Brüksel’de Avrupa Gençlik Yılı Toplantısına Katıldık

AB UFUK 2020 kardeş projeleri Gearing-Roles ve GENDER-SMART, 19 Ekim’de Brüksel’de Avrupa Gençlik Yılı odaklı ortak bir toplantı düzenlemek için bir araya geldi. Etkinlik çerçevesinde “Dijital çağda gençlik ve toplumsal cinsiyet” temasıyla gerçekleştirilen yuvarlak masa toplantısının moderatörlüğünü SU Gender’dan Ayşe Gül Altınay yaparken, üniversitemizin Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları doktora öğrencisi Fulya Kama Özelkan daha kapsayıcı, eşit ve yaratıcı bir gelecek için dijitalleşen dünyada dijital araçların sağladığı imkânlarla nasıl daha iyi hikayeler üretilebileceği üzerine konuştu. Kendi doktora çalışmasından verdiği örneklerle Türkiye’de kültürel üretim alanında yürütülen toplumsal cinsiyete yönelik şiddetle mücadelenin çevrim içi ve çevrim dışı alanda örgütlenen feminist dayanışma ağları ile yaratıcı bir biçimde dönüştürüldüğüne vurgu yaptı.

ACCTING Projesinin İlk Semineri Feminist Metodolojiler Başlığıyla Gerçekleşti

9 Eylül’de SU Gender'ın yürütücülerinden olduğu Ufuk 2020 projesi ACCTING (Kapsayıcı Bir Yeşil Mutabakat ile Davranışsal Değişikliği Yolunda) kapsamındaki ilk semineri “Feminist Metodolojiler” başlığı ile gerçekleştirdik. SU Gender’dan Ayşe Gül Altınay’ın giriş konuşmasını yaptığı seminerde, Bentley Üniversite’sinden iklim çalışmaları ve toplumsal cinsiyet uzmanı Profesör Joni Seager feminist metodolojilerin farklı disiplinlerde nasıl uygulanabileceğine dair güncel ve ufuk açıcı örnekler sundu. Esin Düzel ve Burcu Türeli’nin seminerin çarpıcı kısımlarını ve önemli detaylarını derledikleri yazıları ACCTING’in web sayfasında yayınlandı. Bu yazıya ulaşmak için tıklayın.

Evren Savcı ile Kitap Etkinliğinde Bir Araya Geldik

13 Ekim’de düzenlediğimiz çevrim içi etkinlikte Yale Üniversitesi Kadın, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları bölümünde öğretim üyesi ve aynı zamanda SU Gender Uluslararası Danışma Kurulu üyesi Evren Savcı ile Queer in Translation: Sexual Politics under Neoliberal Islam isimli kitabının üzerine konuştuk. Evren Savcı öncelikle kitapta bulunan örneklerden biri olan Ahmet Yıldız cinayetini kitaptaki tartışmalar bağlamında nasıl ele aldığına dair bir sunum yaptı. Ardından katılımcılardan gelen soru ve yorumlar doğrultusunda bir tartışma gerçekleştirdik. İngilizce gerçekleşen konuşmanın kaydına SU Gender youtube hesabından ulaşabilirsiniz. 

UNFPA Türkiye Temilcisi Mohtashami Sabancı Üniversitesi’ni ziyaret etti

11 Ekim’de UNFPA Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları üzerine olası iş birliklerini araştırmak üzere Sabancı Üniversitesi’ni ziyaret etti. Kurumsal Yönetim Forumu (CGF) Direktörü Ata Can Bertay, BADV Proje Yöneticisi Sevda Alkan, SU Gender Direktörü Hülya Adak’ın katıldığı toplantıda Mor Sertifika Programı ve genelde SU Gender’ın eğitim alanındaki faaliyetleri tanıtıldı ve yeni eğitim ve araştırma olasılıkları üzerinde çalışıldı. 

Mor Sertifika Cinsiyet Eşitliği, Mor Tohum ve İpek Gürkaynak Yaratıcı Pedagoji Ödülleri

19 Ekim’de Aylin Vartanyan, Fatma Gök, Aksu Bora, Kenan Çayır, Ayşe Alan, Işık Tüzün ve Hülya Adak’tan oluşan Mor Sertifika Cinsiyet Eşitliği Ödül Jürisi buluşarak 22 Kasım’da düzenlenecek  Mor Sertifika Ödül Töreninin ödüllerine karar verdi. İkincisi gerçekleşecek olan ödül töreni Türkiye çapında toplumsal cinsiyet alanında çalışmalarında yaratıcı pedagojiler kullanarak eğitim alanını dönüştüren öğretmenlere veriliyor. Bu sene 22 Kasım’da Sabancı Holding’de ödüller sahiplerini bulacak, aynı gün SU Gender Eğitim Koordinatörü Ezgi Şeref ve Mor Sertifikalı öğretmenlerden Muhammed Atalay moderasyonunda paneller düzenlenecek. 

Nelere Katıldık?

Progender+

  • Hülya Adak ve Caner Hazar, Sabancı Vakfı’nın Ekim Zamanı etkinliğine katıldı. Her yıl Sabancı Vakfı Hibe Programı kapsamında desteklenen projelerin yolculuklarının paylaşıldığı Ekim Zamanı etkinliğinin 16.’sı  18 Ekim Salı günü 10.00-13.00 saatleri arasında İstanbul’da, Sabancı Center’da gerçekleşti. Etkinlikte 2021-2022 yıllarında kadın, çocuk/genç ve engelli alanında hayata geçen 7 projenin hikayesini dinledik.

Akademik Kurullar

  • Hülya Adak The Polycultural Institute Chicago’nun Yönetim Kuruluna davet edildi. 2022 yılında kesişimsellik, sanat ve akademiyi buluşturmak üzere kurulan uluslararası enstitü, Şikago Üniversitesi mezunları ve Silk Road Rising Tiyatro Topluluğu tarafından yönetiliyor. 

Yayınlar, İzlenimler

  • Deniz Gündoğan İbrişim, 3 Temmuz-28 Temmuz 2022 tarihleri arasında Harvard Üniversitesi’nin kurucusu olduğu Institute for World Literature (IWL) Yaz Programı’na katıldı. Programda ekolojik tanıklık, hafıza, edebiyat konulu doktora sonrası çalışmasını tanıtırken ayrıca dört haftalık bir kolokyumun yürütücülüğünü de yaptı. Deniz Gündoğan İbrişim’in programa dair gözlemlerini aktardığı yazıya ulaşmak için tıklayın

Önümüzdeki Ay Neler Var?

Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülleri İkinci Kez Veriliyor

Mor Sertifika Programı Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülleri’ni bu yıl ikinci kez düzenleyecek olmanın gururu içerisindeyiz. Türkiye’de öğretmen ve öğretmen adaylarına toplumsal cinsiyet ve eğitim kapsamında verilen ilk ödül olan Mor Sertifika Programı Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ödülü, 22  Kasım saat 17.00’de Sabancı Center’da gerçekleşecek bir törenle sahiplerini bulacak. Törende İpek Gürkaynak Yaratıcı Pedagoji, Eşitlikçi Uygulamalar ve Mor Tohum kategorilerinde ödül verilecek. Açılış konuşmasını Aylin Vartanyan’ın yapacağı ödül töreni, ertesi gün SU Gender YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek. 

© 2024 Sabancı University