Sabancı Üniversitesi

Languages


Ayşecan Terzioğlu

LISTEN
E-Mail
aysecansabanciunivedu
Phone
(216) 483 9272
Personal Web
Title
Faculty Member
Education

Ph.D in Cultural Anthropology- The City University of New York-The Graduate Center, Department of Anthropology MA Sociology- Bogazici University BA Sociology-Bogazici University

Areas of Interest
Globalization and Health Inequalities, Illness Experiences and Narratives, Gender, Anthropology of Body, Anthropology of Middle East
Awards
 • Graduating Class Awards/2017-2018 Academic Year Teaching Award Winners - Sabancı University  2018
Publications
 • Article
  Dolanbay, Mehmet and Kütük, Mehmet Serdar and Terzioğlu, Ayşecan and Özgün, Mahmut Tuncay and Subaşıoğlu, Aslı (2020) "Factors influencing the acceptance of prenatal testing by pregnant women", Kuwait Medical Journal, Vol.52, No.2, 138-142 (SCI)
  Terzioğlu, Ayşecan (2018) "The banality of evil and the normalization of the discriminatory discourses against Syrians in Turkey", Anthropology of the Contemporary Middle East and Central Eurasia, Vol.4, No.2, 34-47 (NA)
  Terzioğlu, Ayşecan (2018) "Vatandaşlığı biyoiktidar ve sağlık eşitsizlikleri ile tartışmak", Cogito: Bugünün Distopyası, Vol.90, 231-240 (NA)
  Terzioğlu, Ayşecan and Hammoudeh, Weeam (2017) "Coping with cancer diagnosis and treatment: a comparative study on women with breast cancer in Turkey and occupied Palestinian territory", Reproductive Health Matters, Vol.25, No.Supple, S35-S46 (SSCI)
 • Book
  Türkiye'de cinsiyet kültürleri: Dicle Koğacıoğlu kitabı, İstanbul: İletişim Yayınları, June 2019
 • Book Section / Chapter
  Terzioğlu, Ayşecan, "Günümüz Türkiye'sinde tütün bağımlılığının medikalizasyonu ve toplumsal arka planı", Sosyal Bilimlerde Yaklaşımlar, Yönelimler, Yeni Boyutlar, Mirza, Gözde Aynur (ed.), İstanbul: Bağlam Yayıncılık, December 2021, 193-201
  Terzioğlu, Ayşecan, "Covid-19 ve değişimlerin gizli öznesi olarak salgınlar", Meraklısına Bilim 2020, Sabancıoğlu, Müsemma and Şaylan, Defne Üçer (eds.), İstanbul: Doğan Kitap, March 2021, 24-29
  Terzioğlu, Ayşecan, "Dicle'nin çalışmalarıyla bu kitaptaki yazılar arasında akademik köprüler kurmak", Türkiye'de Cinsiyet Kültürleri: Dicle Koğacıoğlu Kitabı, Özbay, Cenk and Terzioğlu, Ayşecan (eds.), İstanbul: İletişim Yayınları, June 2019, 15-21
  Erol, Maral and Terzioğlu, Ayşecan, "Sağlık antropolojisi", Kültür Denen Şey: Antropolojik Yaklaşımlar, Bartu Candan, Ayfer and Özbay, Cenk (eds.), İstanbul: Metis Yayınları, May 2018, 305-317
  Terzioğlu, Ayşecan, "Rauchumschleierte berge: die debatte um den Tschernobyl-effekt in der Türkei", Politik und Gesellschaft nach Tschernobyl: (Ost-)Europäische Perspektiven, Arndt, Melanie (ed.), Berlin: Links Christoph Verlag, March 2016, 104-129
 • Papers in Conference Proceedings
  Beyhan, Fatih and Çarık, Buse and Arın, İnanç and Terzioğlu, Ayşecan and Yanıkoğlu, Berrin and Yeniterzi, Reyyan, "A Turkish hate speech dataset and detection system", 13th Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2022), Marseille, France: ELRA (European Language Resources Association), June 2022, 4177-4185
 • Before SU Publications

  “Hep bu Suriyelilerin Yüzünden!”:  Istanbul’daki Sağlık Çalışanlarının Gözünden Suriyeli Çocukların Sağlığı (This is All because of Syrians: Syrian Children’s Health from the Perspective of Health Care Workers in Istanbul), Toplum ve Bilim (Science and Society),  Sayı 134, November, 2015, pg: 102-118

  Sağlık: Modern Tıp İdeolojisinden Yurttaş Örgütlenmelerine, (Health: From the Ideology of Modern Medicine to Grassroots Citizens’ Organizations), Ayşecan Terzioğlu, Ayşe Çavdar, Saha, İnsani Güvenlik Penceresinden 2000’ler Türkiyesi, ( Saha: The Human Security Issues in Turkey in the 2000s),  Helsinki Yurttaşlar Derneği (Helsinki Human Rights Assemblee), September, 2015:1, pg: 39-46

  "Le Tourisme Médical en Turquie: Repenser la Santé dans un Contexte Globalisé" in Ethnologie Française, Numero Spéciale sur La Turquie, Vol. 44, Avril, 2014, pg: 257-266 

  "Conceptions of Quality of Life, Body and Gender among Turkish Breast Cancer Patients" in Antropologia Portuguesa,  Vol 29, Spring 2012, pg: 11-24

  Terzioğlu, Ayşecan, Rauchumschleierte Berge: Die Debatte den Tschernobyl-Effekt in der Türkei (Smoke Wrapped around the Mountains: The Debate on Chernobyl Effect in Turkey), Politik und Gesellschaft nach Tschernobyl: Ost-Europäische Perspektiven (The Politics and Society After Chernobyl: (East) European Perspectives), Melanie Arnt (ed), Ch. Links, 2016, pg: 104-129

  Health Care for All? : Rethinking Medical Tourism and Asylum- Seekers’ Health in Turkey, The Making Neoliberal Turkey, Cenk Özbay, Maral Erol, Ayşecan Terzioğlu &Umut Türem (eds), Routledge, Spring, 2016, pg:  149-167   

  “Küreselleşme, Kanser ve Hastalık Anlatıları: Bilinçli/Bilinçsiz Hastadan Biyolojik Vatandaşlığa Geçiş Süreci” (Globalization, Cancer and Illness Narratives: from Conscientious/ Unconscientious Patients to Biological Citizens ), Neoliberalizm ve Mahremiyet:Türkiye’de Beden, Sağlık ve Cinsellik, (Neoliberalism and Intimacy: Health, Body and Sexuality in Turkey), Cenk Özbay, Ayşecan Terzioğlu, Yeşim Yasin (eds), Metis Yayınevi, 2011. pg: 111-132

© 2023 Sabancı University