Sabancı Üniversitesi

Diller


Lisansüstü

LISTEN

Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı

Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans Programı, antropoloji, edebiyat eleştirisi ve sosyoloji alanlarından akademisyenleri bir araya getirerek beşeri ilimler ve sosyal bilimler alanlarında diyaloğu ve ortak araştırmaları ilerletmek üzere tasarlanmıştır. Öğrenciler ile öğretim görevlilerinin neoliberal globalizm çağında Türkiye’deki ve dünya genelindeki kültür politikalarına dair önemli meseleler üzerine süregiden tartışmalara girişebilecekleri serbest bir entelektüel ortam sunulmaktadır.

Programın çekirdek öğretim kadrosu ulusal ve uluslararası düzeyde muhtelif araştırma projelerinde ve sosyal platformlarda yer almaktadır. Programın en kuvvetli yönleri arasında etnografik ve yorumlayıcı yöntemlerin kullanımı ile disiplinler arası işbirlikleri sayılabilir. Söz konusu işbirlikleri aşağıdaki araştırma konularında yoğunlaşmaktadır:

Uluslararası hareketlilik, etnik kimlikler ve vatandaşlık
Toplumsal cinsiyet, cinsellik, mahremiyet
Temsil ideolojileri ve politikaları
Bellek çalışmaları ve sözlü tarih

Yüksek lisans öğrencileri mezun olmak için iki ayrı yol izleyebilirler. Öğrencilerin hepsinden bir yıllık ders yükümlülüklerini tamamlamaları beklenmektedir. Kariyerlerine araştırmacı veya akademisyen olarak devam etmeyi düşünen öğrenciler ikinci yılda kendi seçecekleri bir araştırma konusu üzerinde bir öğretim üyesinin danışmanlığında çalışmayı tercih edebilirler. Bu öğrencilerin tez komitesinin değerlendirmesine sunulacak sağlam bir tez yazmaları gerekmektedir. Son zamanlarda öğrencilerin seçtikleri Yüksek Lisans araştırma konularından bazıları şunlardır:

•    Çağdaş İstanbul’da “Bağımsız/alternatif sanatçı inisiyatifleri”
•    Türkiye’de asker anneliği
•    Türkiye’de alt-tür olarak askeri darbe anlatıları
•    Berlin’de göçmen Türk kadınları arasında “namus” anlayışı
•    Kentlerde Kürt çocukları ve gençleri üzerine politikalar
•    Güneydoğu Anadolu’da turist bakışı ve turist anlatıları
•    Pamuk ve Rushdie’de Batı edebiyat kanonu bağlantıları
•    Türkiye’de görsel sanatlara uygulanan sansür

Kültür sektöründe ya da sivil toplum kuruluşlarında görev almak üzere uzmanlaşmayı arzu eden öğrenciler ise tezsiz mezuniyeti tercih edebilirler. Bu öğrenciler Yüksek Lisans yükümlülüklerini, akademik komitenin onayı ve denetimi altında bir dönem daha ders almak suretiyle tamamlayabilirler.

Program Yükümlülükleri, Üniversite'ye giriş yılı bazında değişebilir.

Yüksek Lisans Yükümlülükleri (Tezli) için tıklayınız.

Yüksek Lisans Yükümlülükleri (Tezsiz) için tıklayınız.

Online Başvuru

Kültürel Çalışmalar Yüksek Lisans programı hakkında daha fazla bilgi için Program Koordinatörü Prof. Dr. Sibel Irzık (sibel.irzik@sabanciuniv.edu) ile irtibata geçebilirsiniz.

Kültürel Çalışmalar tanıtım videosu için tıklayınız.

 

© 2024 Sabancı Üniversitesi