Sabancı Üniversitesi

Diller


Projeler

LISTEN

TUBITAK-TUBA-YOK-SU- HORIZON 2020 Fonlu Araştırma Projeleri

"Araştırma Kurumlarında Toplumsal Cinsiyet Rollerini Dönüştürme Amaçlı Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planları", Toplumla ve Toplum İçin Bilim, Horizon 2020, Ayşe Gül Altınay ve Zeynep Gülru Göker, 2018- 2022.

"Cins Adımlar Toplumsal Cinsiyet ve Hafıza Yürüyüşleri Programı", SU İç Araştırma Projesi, Ayşe Gül Altınay, 2018- 2019.

"The Relationship Between Autobiographical Memory and Depression", funding: TÜBİTAK 3501, Çağla Aydın (2015-2018)

"Gender Forum", SU Internal Research Grant, Sibel Irzık (2015)

"Language and Memory: Past and Future", funding: TÜBİTAK 1002, Çağla Aydın (2013)

"Epistemic Justice: The Production and Distribution of Knowledge as a Matter of Justice", TÜBİTAK Young Researchers Career Development Program, Faik Kurtulmuş (2012-2015)

"Science and Religion: Religiosity of Scientists in Turkey", SU Internal Research Grant, Çağla Aydın, Faik Kurtulmuş and Ateş Altınordu (2012)

“Beyond Europeanization: An Anthropological Inquiry into the (Re)regulation of the Migration and Refugee Regime in Turkey”, Ayşe Parla (2011-2014)

 "Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet: Sorunu Analiz Edip Mücadele Etmek” (Yesim Arat, Bogazici University and Ayse Gul Altınay, Sabancı University) 
Bu ortak araştırma, Türkiyede kadına yönelik şiddete karşı direnişin 20 yılını analiz eder ve evli kadınların aile içi şiddete yaklaşımlarını ve deneyimlerini tartışır.

”Yeni” Göçmenlerin Organizasyon Şekilleri: Bulgaristanlı Türkler, Iraklı Türkmenler ve Türkiyedeki Moldovalılar Arasında Karşılaştırmalı Bir Analiz” Ayşe Parla (2007-2008)
Bu proje resmi ve gayrı resmi göçmen organizasyonları açısından 90'lı yılların olgusu olan Türkiye'ye düzensiz göçü karşılaştırmalı bir bakış açısı ile analiz etti. 

"Towards a new model of migrant incorporation premised on legalization processes among irregular migrants from Bulgaria to Turkey"
Ayşe Parla (2008-2011)
Bulgaristandan gelen 300.000 göçmene 1989 yılında vatandaşlık verilmesinden sonra, Türkiye daha yeni Bulgar göçmenler için vize değişikliklerine gitti ve yeni göçmenler son değişiklerle beraber 6 aylık dönemler içinde 90 gün Türkiye'de kalabilme hakkına sahipler. Bu araştırmada, yazarlar değişken politikalarla beraber legallik /illegalik sınırlarının kırıldığını ve hukukun öznesi olamayan ama hukuka tabii olan bu göçmenlerin “kapsayıcı dışlanma”sı yoluyla devletin egemenliğini daha da  sağlamlaştırdığını gösteriyor. Bu makalede, sadece Bulgar göçmen nüfusunun yönetilmesini değil, ayrıca göçmenlerin bu egemenlik karşısında uyguladıkları stratejileri gösteriyoruz.

 
Yukardaki devam eden ve tamamlanmış projelerden çıkan makaleler şunlardır:
- Kaşlı, Zeynep Ülker and Parla, Ayşe, "Broken lines of Il/Legality and the reproduction of state sovereignty: the impact of visa policies on immigrants to Turkey from Bulgaria", Alternatives: Global, Local, Political, Vol.34, No.2, April 2009, 203-227 (SSCI) 
- Danış, Didem and Parla Ayşe, "Forms of organization among new migrants: A comparative analysis of Bulgarian Turks, Iraqi Turkmens and Moldavians in Turkey." 
- Parla, Ayse. 2011. "Labor Migration, Ethnic Kinship, and the Conundrum of Citizenship in Turkey." Citizenship Studies. forthcoming.

"Turkish-French Artists: A New Cultural Perspective"
Annedith Schneider (2008-2010)
Türk göçmenler, göçle ilgili kamusal söylemin sömürgeciliğin travmatik tarihiyle yakın ilişkide olduğu Fransada sömürge geçmişinden yoksun olmaları açısından eşsiz bir göçmen grubunu oluşturuyorlar. Bu proje; yazarların, film yapımcılarının ve oyun yazarlarının Türk orjinini nasıl hayal ettiklerini ve kimlik konularını Türk ve Fransız anaakım medya kültürleriyle ilişkilendirdiklerini araştırıyor.

"Access to Justice at Crossroads: Sociological Perspectives" Dicle Kogacioglu (2007-2009)
Son yıllarda; hukuk fakültelerinin, uluslaraşırı hukuk bürolarının, sivil toplum kuruluşlarının ve Uluslararası fon ajanslarının çalışmaları dezavantajlı sosyal grupların mahkemelere erişimlerini etkiledi.

"Redefining “Women’s Place” in Eastern and Southeastern Anatolia: The Case of KAMER"
Ayse Gul Altinay (2006-2009)

7. AB Çerçecesi

"Individual Differences in Object Visualization: Cognitive Correlates, Assessment, and Applied Perspectives", Marie Curie Career Integration Grants, Olesya Blazhenkova (2014)

6. AB Çerçevesi EUROSPHERES Projesi

"Çeşitlilik ve Avrupa Kamusal Alanı: Vatandaşların Avrupasına Doğru"
(Proje Koordinatörleri: Ayse Oncu, Ayse Gul Altinay and Ahmet Oncu;Post-Doktora Araştırmacıları: Bulent Kucuk, Eylem Yanardagoglu)  
EUROSPHERE 6. çerçeve dahllinde Avrupa komisyonu fonlu bir programdır. Bergen Üniversitesinin koordinatörlüğünde  EUROSPHERE Birliğine bağlı 17 Avrupa üniversitesi ve araştırma enstitüsü ve 150 civarında araştırmacı bu projede çalıştı. Projenin 2. Yıl Genel  Grup Toplantısı 7-9 Aralık 2007de İstanbul'da yapıldı.

BM ortak program fonlu  Mor Sertifika Programı  (Ayse Gul Altinay, Betul Celik, Deniz Ceylan, Sibel Irzik, Alev Topuzoglu, Hulya Adak (project coordinator), Gulayse Kocak, Ayse Yuksel, Olcay Ozer--Sabanci University)
Türkiye’deki tüm Birleşmiş Milletler Kuruluşları, İçişleri Bakanlığı, Sabancı Vakfı ve Sabancı Üniversitesi'nin içinde bulunduğu "Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Ortak Programı" (kısaltılmış isim BMOP), İzmir, Kars, Nevşehir, Şanlıurfa, Trabzon ve Van’da kadınlara ve kız çocuklarına yönelik daha kaliteli, kadın odaklı yerel hizmetler geliştirilmesi,  kadın haklarının korunması, bu konuda bilincin artırılması için tasarlanmıştır.

Chrest Foundation: History in the Present: Remembering Women, Coming to Terms with Past Violence, Reimagining the Future, Bridging Divides, Ayşe Gül Altınay (2014)

Teşvikiye Projesi Leyla Neyzi
Sabancı Üniversitesi İç Araştırma Bursu tarafından desteklenen bu proje Teşvikiye semtinin sözlü tarihini kapsıyor. Proje, semt sakinlerinden üç kuşağın bellekleri aracılığıyla semtin hikâyesini anlatmayı amaçlıyor. Bu tarih geç 19. yy’da imparatorluk hükmü altında olan, 20. yy boyunca Müslüman burjuvazinin doğduğu ve 21. yy’nin başlarında İstanbul metropolünün global çağa dönük vitrini olan sıradışı bir semte tanıklık ediyor. 

DVV International fonlu Proje “Adult Education and Oral History Project Contributing to Armenian-Turkish Reconciliation.” Leyla Neyzi (2009-2011)
DVV tarafından desteklenen bu projede yetişkin eğitimi, kültürlerarası alışveriş ve sözlü tarih araştırmaları yoluyla Türkiye ve Ermenistan halkları arasında köprüler inşa etmeyi hedeflendi. 2009 yılı için iki ana faaliyet planlandı. Ermenistan’da her iki ülkeden öğrencilerin katılacağı bir gençlik kampı ve bir sözlü tarih projesi. Ana fikir, gençleri her iki ülkeden bireylerle kültürlerarası hafıza ve bu coğrafyadaki kimliklere odaklanan görüşmeler yapma konusunda eğitmek ve onlara bu becerileri kazandırmaktı. Görüşmeler, bu iki ülkenin ortak geçmişi üzerine bir internet sitesi ve kitap haline getirildi. 24-27 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da proje faaliyetlerini planlamak için bir atölye gerçekleştirilmiştir. Proje partnerleri iki STK’yı kapsamaktadır: Türkiye’den Anadolu Kültür ve Ermenistan’dan Etnolojik Çalışmalar Merkezi “Hazarashen”. Türkiye’deki sözlü tarih araştırması Leyla Neyzi, Ermenistan’dakiyse Hranush Kharatyan-Arakelyan tarafından yönetildi.

Mama Cash, Matra Kap/Hollanda Elçiliği ve Açık Toplum Enstitüsü fonlu proje
: Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellik Projesi. Istanbul, 2002-2006. Hülya Adak, Eş-Organizatör ve eş-yazar (Ayşe Gül Altınay, Esin Düzel, ve Nilgün Bayraktar ile birlikte) 
Projenin amacı Türkiye'deki kadınların cinsellikle ilgili sözlü anlatılarını toplamak ve analiz etmektir. ( işte böyle güzelim bu projenin ürünüdür.)

DAAD, Almanya fonlu proje
: DAAD Intensive Turkish Studies Program at Sabancı University with FU-Berlin, Orient Institut Istanbul, September-October 2004. Academic Coordinator: Hülya Adak

Fulbright fonlu proje:, “Fulbright Modern Turkish Studies” summer program for high school teachers from the United States, with the University of Michigan-Ann Arbor, Co-organizer: Hülya Adak, July 2009.

© 2024 Sabancı Üniversitesi