Sabancı Üniversitesi

Diller


Cultural Studies Speaker Series

LISTEN
Published on 26.03.2014 17:43
                    Kültürel Çalışmalar Konuşmacı Serisi

 
21 November/21 Kasım, 15:00
Mehmet Yashin

  “Günümüz Türk Şiirinde Mevlana'nın Şiir Mirası Niçin Yok?"

 

28 November/28 Kasım, 15:00
Fatima Festic
Said's Out of Place: a cartographic memoir and modernity in place."

 

                     26 December/26 Aralık, 15:00

                  Pınar Bilgin

                   "Secularism and Women's Insecurity in Turkey"

 

              All talks will be held in FASS 2034.
               Bütün sunumlar FASS 2034'te gerçekleşecektir. 

 

© 2023 Sabancı Üniversitesi