Sabancı Üniversitesi

Diller


Tahayyül ve Karşılaşmalar Arasında (http://www.gencleranlatiyor.org)

LISTEN
Published on 27.03.2014 11:29

‘Tahayyül Ve Karşılaşmalar Arasında: Diyarbakırlı Ve Muğlalı Gençler Anlatıyor’ Websitesi Açılıyor


Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Leyla Neyzi yönetiminde disiplinlerarası bir ekip tarafından hazırlanan ‘Tahayyül ve Karşılaşmalar Arasında: Diyarbakırlı ve Muğlalı Gençler Anlatıyor’ websitesi açılıyor. Bu websitesinde doğuda ve batıda iki ilden 22 gencin geçmişe dair anıları, yaşam deneyimleri, gelecek hayalleri ve Türkiye’nin gündemine dair algı ve yorumlarından kesitler sunuluyor.


‘Türkiyeli Gençler Anlatıyor: Sözlü Tarihin Geçmişle Yüzleşme, Toplumsal Uzlaşma ve Demokratikleşmeye Katkısı’ isimli proje, 2011-2012’de Stiftung Mercator, İstanbul Politikalar Merkezi, Açık Toplum Vakfı, Global Dialogue ve Heinrich Böll Stiftung tarafından desteklendi.

Projenin ana konusu Türkiyeli gençler. Türkiye toplumunun çoğunluğunu oluşturan, seslerini yeterince duyuramayan, yetişkin toplumu tarafından kıskaca alınmış ama geleceğimizi yönlendirecek olan kesim. Genellikle yaşlılara ve tarihi olaylara ilişkin tanıklıklara odaklanan sözlü tarih, bu projede farklı olarak merceğini gençlere çeviriyor. Bunun nedeni son yıllarda postbellek kavramının, yani bizzat yaşanan deneyimler kadar önceki kuşaklardan ve medya gibi farklı kaynaklardan aktarımın geçmişi ve yaşam öyküsünü kurgulamadaki rolünün vurgulanması.
Projenin amaçlarından biri, Türkiye’de sözlü tarihin kitlelerle buluşmasını sağlamak ve toplumdaki çatışmaların çözümüne katkıda bulunmaktır. Sivil toplumun gelişmesi için sözlü tarih önemli bir araçtır. Sözlü tarih, sıradan insanların tarihin öznesi olduğu ve geçmişe dair algı ve anlatılarının ciddiye alınması gerektiği varsayımından yola çıkar.


Türkiyeli gençlere yönelik karşılaştırmalı bir bakış açısı için ve son yıllarda ülke gündemine oturan doğu ve batı arasında yükselen algısal duvar ve çatışmalar göz önüne alınarak proje kapsamında doğudan bir il (Diyarbakır) ve batıdan bir il (Muğla) seçilerek bu iki ilde çoğunluğu yirmili yaşlarında farklı ekonomik sınıflardan, farklı kimliklerden, kent ve kırsal kesimden kadın ve erkeklerle sözlü tarih görüşmeleri yapılmıştır. Ek olarak uluslararası bir metropolde de (Berlin) Diyarbakır ve Muğla kökenli gençlerle görüşülmüştür. Görüşülen kişi sayısı 100, toplam görüşme sayısı 200dür.
Proje kapsamında websitesine ek olarak ‘Tahayyül ve Karşılaşmalar Arasında: Diyarbakırlı ve Muğlalı Gençler Anlatıyor’ isimli sergi 30 Kasım - 29 Aralık 2012 tarihleri arasında Galata’daki Hamursuz Fırını’nda izlenebilir. Sergi etkinlikleri arasında projeye dahil olan gençlerin de katılacağı bir panel ve proje kitabının tanıtımı da var. Proje ekibi tarafından grafik tasarımı yapılan ve görsel malzemeyle de zenginleştirilen bu kitap, geniş bir okuyucu kitlesine gençlerin seslerini duyurmayı amaçlıyor.
Web sitesine www.gencleranlatiyor.org adresinden ulaş abilirsiniz.

 

Proje Yöneticisi
Leyla Neyzi
neyzi@sabanciuniv.edu

Project Asistanları
Haydar Darıcı, Adnan Çelik,
Nora Tataryan, Seda Doğan

Görsel ve İşitsel Prodüksiyon
Sibel Maksudyan

Web Programlama ve Uygulama
Elmas Deniz & Can Candan

Grafik Tasarım
Future Anecdotes Istanbul
www.futureanecdotes.com

Küratör
Önder Özengi
onderozengi@gmail.com

© 2024 Sabancı Üniversitesi