Sabancı Üniversitesi

Diller


SSBF'den yeni bir ders daha: PHIL 310 - Zihin Felsefesi

LISTEN
Published on 27.03.2014 11:43

PHIL 310 - ZİHİN FELSEFESİ


Bu derste, algılama, düşünme, akıl yürütme, isteme, karar alma, endişe duyma, aşık olma, ağrı hissetme, v.b. gibi durumları, yani zihinsel özellikleri anlamaya çalışacağız. Önce zihnin fiziksel bir özellik olmaktan ibaret olup olmadığını tartışacağız; bu bağlamda ortaya atılmış klasik tezleri öğreneceğiz. Sonra zihni bilgisayar modeline göre, ya da alternatif olarak, yapay sinir ağları perspektifinde analiz eden teorileri inceleyeceğiz. Zihinsel durumların bir çoğunun bir içeriği, bir anlamı vardır ve yine bir çok zihinsel durum bilinçli durumlardır. Geleneksel olarak zihnin bu iki özelliği, aynı zamanda, zihni fizikselliğe indirgeyen tezlerin en büyük iki sorununu teşkil eder. Son olarak bu özellikler üzerine yoğunlaşacağız.

Lütfen syllabus için tıklayınız.

© 2024 Sabancı Üniversitesi