Sabancı Üniversitesi

Diller


SSBF'den yeni bir ders: LIT 452 Seminar in World Literature

LISTEN
Published on 27.03.2014 11:43

Felaket Yazıları, Felaket Okumaları

Matthew Gumpert

 

Batı geleneği uzun zamandır 'felaket' ile bir aşk yaşamaktadır. Gerçeğin kendisi gizli bir şey olarak algılanır: yorum yapma anlayışımız apokaliptik bir mantıkla örülüdür. Batıda okuma yöntemleri, ya da başka bir değişle yorumlama (hermeneutics) felaket teorisinin bir şeklidir.

Öyleyse şöyle söylemek mümkün müdür?: tüm edebiyat felakete dayanır, edebiyat ve felaket birbirinden ayırdedilemez. Bu ders Batının en önemli metinlerine bir dönüş yapar; çağdaş kuram ve felsefenin ışığında bu metinler bir bakıma felaketin tarihini oluşturur. Bu yolda edebiyat ve kuram arasında bir diyalog oluşacaktır, bu diyalog bize Batıda felaket anlayışının bir tipolojisini inşa edecektir.

 

Dönem boyunca çağımıza ait çeşitli felaketler, doğal ya da insani, 2004 tsunami'den 9/11 New York terör saldırılarına kadar, tekrar eden motif ve çağdaş referans noktaları olarak boy gösterecektir.

© 2024 Sabancı Üniversitesi