Sabancı Üniversitesi

Diller


2010 SSBF Öğretim Ödülleri

LISTEN
Published on 27.04.2014 00:21

2010 SSBF ÖĞRETİM ÖDÜLLERİ

SSBF her yılın Eylül ayında lisans ve lisansüstü programlarda öğretimde üstün başarı sergileyen dört ile altı arasında öğretim üyesini ödüllendirmektedir (Üniversitenin ayrıca ödüllendirdiği üniversite dersleri kapsam dışıdır). SSBF öğretim ödülü kazanan öğretim üyesine konferanslara veya yurtdışı akademik kurumlara yapacağı ziyaretler için 500 USD tahsis edilir. Ödül sahipleri her biri kendisini eğitime adamış SSBF ailesinin küçük bir kesitidir; bütün öğretim üyelerimize kurumumuzun eğitim kalitesine yönelik çabaları ve katkıları için teşekkür ederiz.

Ödüller her yıl lisans program koordinatörleri veya temsilcilerinden oluşan bir komite tarafından belirlenmektedir. Komite karar verirken öğrencilerden gelen ders değerlendirme sonuçları, mezun olan sınıfın program değerlendirmeleri ve öğrenci danışmanlığı gibi bilgi kaynaklarının yanı sıra geliştirilen yeni dersler ve SSBF’nin disiplinlerarası müfredatına katkı gibi unsurları da göz önünde bulundurur. Bu yıl ödül kazananlar gelecek yıl değerlendirmeye alınmayacaktır.

2010 SSBF Öğretim Ödüllerini Kazananlar

Akşin Somel, özellikle Toplumsal ve Siyasal Bilimler programına yönelik Diplomatik Tarih derslerinde olmak üzere genel öğretim performansının yanı sıra lisansüstü tez danışmanlığında ve ileri düzey okuma derslerinde öğrencilere ayırdığı zaman, gösterdiği ilgi ve harcadığı çaba nedeniyle.

Alex Wong, üstün performansı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı programlarında öğrencileri en son 3D animasyon teknikleriyle tanıştırması ve seçmeli video dersleri, öğrencilerin atölye çalışmalarına titizlikle rehberlik etmesi, aktif atölye düzenlemeleri ve öğrencileri çalışmalarını sergileyecek fırsatlara yöneltmesi nedeniyle.

Ayşe Parla, özellikle Kültürel Çalışmalar lisans ve lisansüstü programlarında verdiği derslerde sınıfta gösterdiği üstün performansın yanı sıra öğrenciler ile ortak kaleme aldığı akademik makalelerde öğrencilere yaptığı mükemmel rehberlik nedeniyle.

İzak Atiyas, Fakülte derslerinden ECON 204 ve lisans programında verdiği diğer derslerde gösterdiği performans, öğrencilere titizlikle rehberlik yapması ve Işık Özel ile birlikte Avrupa Çalışmaları, Türkiye Çalışmaları, Ekonomi ve Siyaset Bilimi lisansüstü programlarına yönelik olarak geliştirdiği disiplinlerarası Türkiye'nin Ekonomi Politiği dersi nedeniyle.

Özgür Kıbrıs, Fakülte derslerinden ECON 201 ve lisansüstü ekonomi dersi ECON 501’de gösterdiği üstü performans, özellikle de ekonomi hakkında kısıtlı bilgi sahibi olan ya da hiç bilgi sahibi olmayan lisansüstü öğrencilere yönelik olarak şekilsel modelleme konusunda geliştirdiği yeni ders nedeniyle. Ayrıca, danışmanlığını üstlendiği doktora öğrencisi İpek Gürsel Tapkı’nın başarılı iki SSCI makalesi yayınlamış, bir diğer makalesi yakın zamanda düzeltilerek teslim edilmek üzere kabul edilmiş, kendisi Haziran ayında mezun olmuştur.

 

© 2024 Sabancı Üniversitesi