Sabancı Üniversitesi

Diller


Mor Güvercin Adana Karataş Cezaevi ndeydi

LISTEN
Published on 28.01.2015 14:50

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu, Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı ve KAMER Vakfı iştirakiyle; Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü işbirliği ve olurlarıyla, Avrupa Birliği Merkezi Finans ve İhale Birimi finansal desteği ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı danışmanlığı altında yürütülen “Mor Güvercin” projesi kapsamında Adana Karataş Cezaevi’ndeki kadın hükümlülere ve ceza infaz görevlilerine yönelik eğitim düzenlendi.

12-15 Ocak 2015 tarihleri arasında gerçekleşen eğitim programının ilk gününde kadın mahpuslara ve ceza infaz memurlarına proje tanıtım semineri düzenlendi ve cezaevinde STK çalışmalarının önemi anlatıldı. İkinci ve üçünçü gün kadın mahpuslar 12-25 yaş ve 25 yaş üstü olmak üzere iki gruba ayrılarak eğitim verildi. İkinci gün KAMER tarafından verilen eğitimlerde şiddet ve ayrımcılık teması işlendi. Üçüncü gün ise Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Forumu tarafından “Toplumsal Cinsiyet” atölyesi düzenlendi. Aynı gün Avukat Cansu Selmin Demir tarafından “Kadın Hakları” atölye çalışması gerçekleştirildi. Dördüncü gün ise Doç. Dr. Aslı Akdaş Mitrani tarafından İKM ve Personele yönelik “Ceza İnfaz Kurumu İlişkisinde İnfaz Personeli ve Psiko-sosyal Servisin Rolü” eğitimi gerçekleşti.

Adana'dan önce Denizli Bozkurt Kadın Açık Cezaevi'nde de dört gün süren çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda 300 mahpus kadına "Tahliye Sonrası Yaşam ve Başvuru-Destek Mekanizmaları" başlıklı bir seminer verildi. Seminere TCYOV, KAMER, yereldeki kadın sivil toplum örgütleri, Denizli Barosu ve ŞÖNİM uzmanı katıldı. Ayrıca 18-25 ve 25 yaş üstü 40 kadınla ayrımcılık, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet temalarında grup oturumları yürütüldü. 12-18 yaş arası 10 kız çocuğu ile hukuki haklar çalışması yapıldı. 12 infaz koruma memuruna "Cezaevinde Sivil Toplum Çalışmalarının Önemi" isimli atölye çalışması ile ulaşıldı.

Çalışma Adana’dan sonra 16-17-18-19 Şubat 2015 tarihlerinde Ankara Sincan Kadın Cezaevi'nde ve 23-24-25-26 Mart 2015 tarihlerinde İzmir Şakran Kadın Cezaevi'nde yürütülecek.

Proje hakkında:

Mor Güvercin Projesi; mahpusluğu deneyimlemiş ve dezavantajlı konumda sosyal hayata yeniden katılmaya çalışan kadınlar için, yukarıda sözü edilen hedefler dahilinde toplamda 24 ilde işler hale gelmesi planlanan kadın sığınma evlerinin alternatif bir seçenek olması fikrinden yola çıkılarak başlamıştır.
Proje, ceza infaz kurumlarında kalan mahpus kadınların görünürlüğünü arttırarak tahliye sonrası yaşamda kendilerine artı değer sağlayacak alternatifler sunmayı, bunu yaparken yereldeki sivil toplum örgütleri ve kadın sığınma evleri ile ceza infaz kurumları arasında ilişki geliştirmeyi hedeflemektedir. Mahpus kadın grubunun kadına yönelik şiddet konusundaki mağduriyetini ortaya koyarken ceza infaz kurumlarındaki mahpus kadınlara kadın hakları bakış açısı kazandırmak ve kadın sığınma evleri hakkında bilgilenmelerini sağlamak projenin genel hedefleri arasındadır.

Proje sonunda;
-    4 ildeki kadın ceza infaz kurumlarındaki 12-25 ve 25 yaş üstü  toplamda 120 mahpus kadın ve kız çocuğu; kadın hakları, toplumsal cinsiyet, Kadına Yönelik Şiddet konularında bilgi ve birikim sahibi olacak;
-    4 ilde toplamda 400 mahpus kadın tahliye sonrası ilgili kadın örgütleri ve sığınma evleri ile bağlantı kurma açısından gerekli alt yapıya kavuşmuş olacak ve hak farkındalığına erişecek,
-    Kadın ceza infaz kurumlarında görevli toplamda 40 infaz koruma memuru ve 12 psiko-sosyal servis uzmanının (toplamda 52  personel) kadın hakları ve sivil toplum konularında bilgilenmesi ve sivil toplumla daha yakından ilişki halinde olması sağlanmış olacak,
-    Her cezaevinden 1 olmak üzere toplamda 4 infaz koruma memuru cezaevleri ile kadın sığınma evleri ve stk’lar ile ilişkileri sağlama rolü kazanacak ve stk temsilcisi rolü üstlenecek,
-    Türkiye’nin 24 ilinde mevcut olan kadın sığınma evlerinden tahliye olmuş kadınların faydalanmalarına katkı sağlanmış olacak,
-    Kadın sığınma evleri ile ceza infaz kurumları arasında yereldeki kadın sivil toplum örgütlerinin köprü görevini üstlenmesi sağlanmış olacaktır.

Proje 1992 yılından bu yana çocuk ve genç suçluluğu alanında faaliyet gösteren Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı tarafından, toplumsal cinsiyet ve kadın hakları alanında çalışmalar yapan Sabancı Üniversitesi Mor Sertifika birimi ortaklığı ve KAMER Vakfı iştirakıyla; Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü işbirliği ve olurlarıyla, Avrupa Birliği Merkezi Finans ve İhale Birimi finansal desteği ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı danışmanlığı altında yürütülmektedir. Proje Şubat 2014’de başlamış olup; Türkiye’de 4 kadın ceza infaz kurumunda (Ankara, Adana, İzmir, Denizli) 18 ay boyunca devam edecektir. 

© 2024 Sabancı Üniversitesi