Sabancı Üniversitesi

Diller


Yan Dal Onur Programlarına Başvuru için Son Gün 12 Şubat 2015

LISTEN
Published on 04.02.2015 09:56

Sevgili Öğrencilerimiz,

 

2014-2015 Akademik yılı Bahar döneminde Lisans öğrencileri için sunulan Yan Dal Onur Programları aşağıda belirtilmiştir:

 • Fizik, Kimya, Matematik
 • Sanat Kuramı ve Eleştirisi, Felsefe, Psikoloji,Toplumsal Cinsiyet
 • Girişimcilik, Finans

Yan Dal Onur Programlarına Başvuru:

Öğrenciler en erken lisans diploma programı seçimi yaptıkları dönemi izleyen dönemin başında, Yan Dal Onur Programına başvurabilirler. Fizik, Kimya ve Matematik programları için Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanlığına; Felsefe, Psikoloji, Sanat Kuramı ve Eleştirisi, Toplumsal Cinsiyet programları için Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığına; Finans ve Girişimcilik programı için ise Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanlığına, dilekçe ve transkriptini 12 Şubat 2015 tarihine kadar teslim etmeleri gerekir.

 

Bir öğrencinin Yan Dal Onur Programına başvurusunun değerlendirilemesi için:

A-) Fizik, Kimya, Matematik ile Sanat Kuramı ve Eleştirisi Yan Dal Onur programları için;

 • Başvuru sırasında en son dönem sonu itibarıyla Dönem Not Ortalaması (DNO)* ve Genel Not Ortalamasının (GNO)* en az 3.00 olması,
 • Başvurunun ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmesi gerekir.
 • Öğrenciler en geç sekizinci yarıyılın başında Fizik, Kimya, Matematik ile Sanat Kuramı ve Eleştirisi Yan Dal Onur Programına başvurabilirler.

B-) Felsefe, Psikoloji, Finans, Toplumsal Cinsiyet ve Girişimcilik Yan Dal Onur Programları için;

 • Başvuru sırasında en son dönem sonu itibarıyla Dönem Not Ortalaması (DNO)* ve Genel Not Ortalamasının (GNO)* en az 3.00 olması,
 • Başvurunun ilgili Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilmesi gerekir.
 • Öğrencinin, yan dal onur programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki not ortalamasına dahil edilen tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
 • Öğrenciler en geç altıncı yarıyılın başında Felsefe, Psikoloji, Toplumsal Cinsiyet, Finans ve Girişimcilik Yan Dal Onur Programına başvurabilirler.
 • Yan dal onur programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin bu programdan kaydı silinir.

* GNO ve DNO, SÜ kredileri ile hesaplanır.

Yan Dal Onur Programlarından başvurmak istediğiniz programın amacını, programda sunulan dersleri ve mezuniyet koşullarını web sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

 

Başarılar dileriz.

© 2024 Sabancı Üniversitesi