Sabancı Üniversitesi

Diller


SU Gender 8 Mart etkinlikleri sona erdi!..

LISTEN
Published on 03.04.2017 11:48

 

Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Mükemmeliyet Merkezi/ SU Gender, 8 Mart Dünya Kadınlar günü kapsamında Mart ayına yayılan bir etkinlikler dizisi düzenledi. “Toplumsal Cinsiyet Açısından Sağlık, Beden, Cinsellik” başlığını taşıyan bu etkinlikler kapsamında uluslararası konuşma, panel, film gösterimi ve söyleşi etkinliklerinin yanında her yıl düzenlenen Feminist Bilgi Yarışması yapıldı. Ayrıca, Üniversite genelinden toplanan 8 Mart mesajları, görsellerle yaygınlaştırıldı.

Etkinlikler, 1 Mart günü Columbia Üniversitesi, Barnard College’den davetli olarak gelen Rebecca Jordan-Young’ın kampüsteki konuşması ile başladı. Nörobilimci olan Young, "Beyni Cinsiyetsizleştirmek! Nörobilime Feminist Katkılar” başlıklı konuşmasında, nörobilimsel çalışmaları toplumsal cinsiyet açısından eleştirdi.

Rebecca Jordan-Young, 4 Mart Cumartesi günü ise Karaköy Minerva Palas’da,Bedende Cinsiyeti Bulmak: ‘Orada ne var?’dan ‘Ne zaman orada?’ya’” başlıklı bir konuşma yaptı. Moderatörlüğünü Alev Özkazanç’ın yürüttüğü ve Columbia Global Centers Istanbul işbirliğiyle düzenlenen bu konuşmada Young, cinsiyete dair sınırlı ve kategorize eden kavramların yetersiz kaldığını belirterek, bedende cinsiyete dair organları, hormonları zamana ya da o andaki işlevine göre değerlendirip cinsiyeti bu şekilde tanımlayabileceğimizi ifade etti.

8 Mart günü ise, kampüste her yıl düzenlenen Feminist Trivia/ Bilgi Yarışması etkinliği yapıldı. Yemekhanede düzenlenen ve 15 soruda “Kadın ve LGBTİ’lerin Mücadele Tarihi”ne dair bilgiler içeren bilgi yarışmasına hem çalışanlardan hem de öğrencilerden katılım oldu. Yaklaşık bir saat süren etkinlikte soruların ardından toplanan cevap kağıtları değerlendirilirken doğru yanıtlar da hep birlikte tartışmaya açıldı. Yarışmanın ardından en çok doğru yanıtı işaretleyenlere ödülleri verildi.

Mart 2017 Etkinlik Serisi kapsamında düzenlenene panellerin ilki, 8 Mart günü kampüste düzenlendi. Sabancı Üniversitesi’nden İlker Birbil’in moderatörlüğünde gerçekleşen panelde, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Gülhan Erkaya Balsoy, “Kadın Sağlığına Tarihsel Bakışlar”; Sabancı Üniversitesi’nden Ayşecan Terzioğlu, “Türkiye’deki Nüfus Politikalarında Tıbbileşme ve Kadın” ve Kemerburgaz Üniversitesi’nden Tuba Demirci, “Tarih ve Devletin Umurunda Olmayan Bedenler; Doğum Sonrası ve Menapoz Döneminde Kadın Bedeni ve Sosyal Politika” başlıklı birer konuşma yaptı. Tarih ve antropoloji çerçevesinden konuya yaklaşan sunumlarda, Osmanlı’dan günümüze nüfus politikaları, kadın bedeni, doğum, lohusalık ve menapoz konuları tartışmaya açıldı.

İkinci panel ise, 10 Mart Cuma günü Karaköy Minerva Palas’da düzenlendi. Sabancı Üniversitesi’nden Ayşecan Terzioğlu’nun moderatörlüğünü üstlendiği panelde Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştrıma Merkezi’nden (CETAD) Seven Kaptan, “Lezbiyen, Biseksüel ve Trans Kadın Cinselliği, Heteronormativitenin Köstekleri”; Şişli Belediyesi Toplumsal Eşitlik Birimi’nden Elif Avcı, “Kadın ve LGBTİ’ler İçin Sağlık Hizmeti Uygulamaları” ve Işık Üniversitesi’nden Doç. Dr. Maral Erol, “Türkiye’de Orta Yaş ve Sonrası Cinsiyet Rolleri ve Cinsellik” başlıklı birer sunum yaptı. Panelde sağlık, beden ve cinsellik konuları cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim açısından ele alınırken, tartışma bölümü katılımcıların soru ve yorumlarıyla şekillendi.

Film gösterimi ve söyleşi temalı etkinliklerin ilki 13 Mart günü Karaköy’de Başak Tuğ ve Feyza Akınerdem’in katılımıyla gerçekleşti. İran’da boşanmayı konu alan “Talak” (Boşanma) adlı belgeselin gösteriminin ardından kısa birer sunum yapan konuşmacılar, daha sonra katılımcılardan gelen soruları yanıtladı. Aynı temalı ikinci etkinlik, National Geographic tarafından yayınlanan “Cinsiyet Devrimi” adlı belgeselin gösterimi ile 21 Mart günü kampüste yapıldı. Gösterimin ardından İlksen Gürsoy, Sema Semih ve Şevval Kılıç’ın konuşmacı olduğu panelde, katılımcılardan gelen yorum ve sorular üzerine, belgeselde ele alınan konularla ilgili tartışma yürütüldü. 

© 2024 Sabancı Üniversitesi