Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
ANTH 513 Hukuk ve Uyuşmazlık Üzerine Etnografik Yaklaşımlar Select Term:
Uyuşmazlık denilince ne anlaşıldığı ve de çözüm yöntemleri bir toplumdan diğerine oldukça önemli derecede farklılık göstermektedir. Bu derste bu farklılıkları yaratan kültürel süreçleri inceleyeceğiz. Bu derste araştırmacıların çalıştıkları toplulukların sosyal ve kültürel hayatını katılarak izlediği ve de genelde en az bir yıl süren bir araştırma yöntemi olan etnografik malzemeleri kullanacağız. Okuyacağımız etnografiler Meksika, İran, Türkiye, Yeni Gine ve de Amerika'nin kentsel bölgeleri de olmak üzere bir çok farklı yerin kültürel ortamı ile ilgilenmektedir. Araştıracağımız sorulardan bazıları; değişik kültürel ortamlarda varolan değişik adalet -eşitlik, denklik- anlayışları nelerdir? Bu anlayışların değişik uyuşmazlık çözüm yöntemleri ile ilişkileri nelerdir? Sözkonusu adalet anlam ve pratikleri var olan eşitsizliklerin - toplumsal cinsiyet, yaş, statü gibi- yeniden üremesinde hangi şekillerde rol oynamakta, hangi ortamlarda bu eşitsizlik örüntülerini değiştirici etkisi olmaktadır?
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi