Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
CONF 511 Kültür ve Anlaşmazlıklar Select Term:
Bu ders dünyada süregelen anlaşmazlıkların kültürel kökenlerini öğrenciye tanıtmak amacıyla düzenlenmiştir. Derste kültürel farklılıklar ve anlaşmazlıklar arasındaki ilişkiyi anlamak amacıyla yapılmış kuramsal ve pratik seviyedeki sistemik girişimleri keşfedeceğiz. Dersin amacı uluslararası anşlaşmazlık çözümlemesi yöntemlerini değişik çatışma alanlarına ait olan kültürlerle birleştirmektir. Bu derste ayrıca gelişmekte olan bu literatürü, çalışma ve pratik alanınını ele alacağız. Bunun dışında gelişmekte olan literatür ve çalışmaların güncel küresel-politik ve insani sorunları hangi etkinlikte karşılayabildiğini kritik edeceğiz. Ders dahilinde etnik kimlikler, dil, ırk ve cinsiyet gibi yerel ve uluslararası seviyedeki anlaşmazlıkların gelişiminde ve çözümlenmesinde etkin olan kültürel nedenlere özel bir ilgi gösterilecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi