Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
CONF 544 Çatışma Sonrası Ortamlarda Meseleler Select Term:
Çatışma sonrası safhayı anlamak, çatışmanın kökenlerini ve tırmanmasını anlamak kadar önemlidir. Çatışma yatışmaya başladığında ve bir anlaşmaya varılabildiğinde ne olur? Çatışmalar nasıl ve ne şekilde uzlaşma ile sonuçlanabilir? Çatışmanın dönüştürülmesi, barışın yerleştirilmesi ve çatışma sonrası yeniden yapılandırma gibi çabalar kalıcı barışı ve istikrarı teşvik edecek kurumlar oluşturulmasından, savaş suçu ve insan hakları ihlallerine karışanların sorumlu olmalarını sağlayacak mekanizmaların tasarlanması ve uygulanmasına ve çatışma sonrası toplumlarda uzlaşmanın teşvik edilmesine dek pek çok boyutu içermektedir. Bu ders, barışın yerleştirilmesi çabalarını şekillendiren karmaşık hukuki, politik ve ahlaki düşünceleri inceleyecektir. Savaş, politik baskı ve etnik çatışmalar nedeniyle bölünmüş toplumların yeniden yapılandırılma sürecinde kullanılmak üzere son yarım yüzyıldır geliştirilen çeşitli yöntemler ele alınacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi