Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
CULT 500 Kültürel Çalışmaların Temel Konuları Select Term:
Bu ders, şarkiyatçılık/garbiyatçılık, toplumsal cinsiyet ve cinselliğin kültürel inşası, medya ve popüler kültür, özel ve kamusal alanların değişken tanım ve sınırları gibi tek tek konulara olduğu kadar, kültür kavramının değişik tanımları ve kullanımları çevresindeki tartışmalara da odaklanarak, öğrencileri Kültürel Çalışmalar alanında lisansüstü eğitimi için gerekli kuramsal çerçevelerle tanıştırır. Kültür siyaseti ve kültür eleştirisi alanlarındaki başlıca kuramsal ve yöntemsel yaklaşımların gözden geçirilmesini ve bu yaklaşımların çeşitli uygulamalarının belirli toplumsal, siyasi ve tarihsel bağlamlarda tartışılmasını içerir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi