Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
CULT 551 Müzelerde Ulus, Tarih ve Kültür Select Term:
Bu ders, müze - modernite ilişkisini ve müzenin tarih, kültür ve ulus söylemlerinin oluşmasındaki rolünü inceler ve belli nesnelerin tarihi hatırlamada ve kültürü yorumlamadaki rolüne değinir. Okumalar ve müze ziyaretleri ışığında müzenin kültürel mirası nasıl temsil ettiği ve toplumsal hafızanın yapılanmasına katkısı tartışılacaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2020 Sabancı Üniversitesi