Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
ECON 505 Nicel Metodlar Select Term:
Bu ders öğrencilerin araştırma teknikleri, analizi ve tasarımı ile araştırma ve yayın etiği kuralları hakkında bilgi edinmelerini amaçlar. Konular arasında Lineer Cebir; olasılık teorisi, rassal değişkenler, dağılımlar, hipotez testi, asimtotik dağılım teorisi, tahmin yer alır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite :
© 2024 Sabancı Üniversitesi