Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
ECON 571 Ekonomistler için Matematik Select Term:
Bu ders reel analiz, doğrusal cebir ve optimizasyona giriş niteliğindedir. Öğrencilerin küme teorisi, reel sayı sistemi, metrik uzaylar, sürekli fonksiyonlar, türev, Riemann integral, lineer denklem sistemleri, matrislerin manipülasyonu lineer dönüşümler, ortogonalite, özdeğerler / özvektörler, dışbükey kümeler, dışbükey fonksiyonlar, optimizasyon ve dualite ile ilgili temel kavramları keşfetmesi ve öğrenmesi beklenir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi