Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
ECON 611 Gelişmekte Olan Ülke Makroekonomisi Select Term:
Açık ekonomi parasal makroekonomide değişik konuları, IS-LM-BP, analizi, enflasyon vergisi ve "seignorage" kur çıpasına dayalı stabilizasyon programları ve ödemeler dengesi krizlerinin analizi.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi