Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
ECON 612 Uluslararası Ticaret ve Endüstri Dinamikleri Select Term:
Bu ders modern ticaret teorisinin temellerini oluşturan ana modelleri incelemekte ve bu modellerin ampirik geçerliliğini sorgulamaktadır. Verimlilik hesaplamaları, firmaların markete giriş ve çıkış kararları ve endüstri dinamikleri konularını ele alındıktan sonra özellikle uluslararası ticaretin firma verimliliği ve endüstri dinamikleri üzerine olan etkisi incelenmektedir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2023 Sabancı Üniversitesi