Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
ECON 711 Dinamik Makroekonomik Modelleme ve Uygulamaları Select Term:
Sektörel denge ve dinamiği modelleri, emek piyasası dinamik arama ve eşleme modelleri, mali piyasalarda heterojen ajan modelleri, politik denge ve oylama modelleri.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2021 Sabancı Üniversitesi