Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
ES 500 Tez Hazırlık Semineri Select Term:
Bu kredisiz ders, Yüksek Lisans öğrencilerinin, bir öğretim üyesinin danışmanlığında, gerçekleştirmeleri beklenen tez araştırma ve yazma süreçlerinin sürekli denetimi ve meslekdaşlar arasında tartışılması için elverişli bir çerçeve oluşturmaktadır.
SU Credits : 0.000
ECTS Credit : 5.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2023 Sabancı Üniversitesi