Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
FILM 524 Antropoloji ve Film Select Term:
Kültürel, siyasi ve tarihsel gerçeklikler farklı film türler (örneğin etnografik, belgesel, sinema) nasıl temsil edilirler? Bu derste, dünya hakkındaki görüşlerimizin oluşmasında görsel temsilin yeri incelenecek ve filmlerle birlikte kuramsal, etnografik ve tarihsel okumalar tartışılacaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2020 Sabancı Üniversitesi