Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
FILM 535 Belgesel: Bağlam ve Uygulama I Select Term:
1800 yılların ortalarından bu yana insanlar durağan görüntüleri (fotoğraf), 1890'lardan bu yana da hareketli görüntüleri ve sonra da sesleri (film) kullanarak gerçeği algıladıkları ve/veya tercih ettikleri şekillerde temsil etmektedirler. Belgesel sinema tarihi, gerçeği temsil etmek amacıyla yapılan ve malzemesini tarihsel dünyadan alan bir seri denemeden oluşmaktadır. Başından beri bu denemelerle birlikte, temsildeki etik, estetik ve politik meseleler tartışılmaya devam etmektedir. Kapsamı belgesel kuramı ve eleştirisi, etik meseleler ve temsilin sorunsalları olan bu dersler, belgesel film biçimlerinin ve türlerinin tarihsel gelişimine eleştirisel bir bakış
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : FILM 535L
© 2020 Sabancı Üniversitesi