Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
HART 524 Sanat Tarihleri Select Term:
Bu ders, öğrencinin farklı sanat pratik ve kuramlarının oluşturduğu farklı sanat tarihi yaklaşımlarını incelemesine olanak sağlayacaktır. Sanatsal olgusallık kavramı, tarih anlayışı arasındaki ilişki ve değerlendirmeler sorgulanacak, bunun yanı sıra sanat tarihine dönük temel eleştirel yaklaşımlar, yeni sanat tarihi anlayışları ele alınacaktır. Ders bu amaca dönük görsel malzemenin yoğun kullanımını öngörmektedir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi