Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
HART 635 Osmanlı ve Safevi Sanat Tarihi Select Term:
Bu derste 16. ve 17. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğu ile onun doğu komşusu ve rakibi İran Safevi İmparatorluğu'nun sanat ve mimarlık tarihi hakkında genel bilgi vermek amaçlanmaktadır. Her iki imparatorluğun mimarlık, resim, ve diğer sanat alanlarında üretilen ayırtedici simgeleri kendi topraklarında kullanma biçimleri irdelenecektir. Her iki hanedanın baş eserleri (ve bazı daha az bilinen sanatsal üretimleri), politik, kültürel, stilistik bağlamlarda incelenecektir. Ortak tema olarak sanatın iktidara hizmet etmesi ve bu paradigmanın Osmanlı ve Safevi sanat tarihi çalışmalarında oynadığı rol araştırılacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi