Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
HIST 501 Dünya Tarihi Üzerine İncelemeler I Select Term:
Bütün Tarih Yüksek Lisans öğrencileri için zorunlu olan iki derslik bir dizinin ilk halkası. Bir genel tarih dersi : ilk insan topluluklarının ortaya çıkışından, yaklaşık İS 1500 dolaylarına kadar uzanan süreçte, belirli dönem ve temaların tek tek gözden geçirilip, karşılaştırmalı, teori-yoğun yaklaşımlarla sorunsallaştırılması. Lisansta, birinci sınıf öğrencilerinin zorunlu derslerinden olan SPS 101 (İnsan ve Toplum I) dersine paralel akacak şekilde düzenlenmiş bulunan HIST 501'i alan lisansüstü öğrencileri, burada edindikleri bilgileri, SPS 101'de tartışma grubu okutmanları olarak uygulamaya koyduklarından, bir bakıma HIST 501, SPS 101'in hazırlık atölyesini, SPS 101 ise HIST 501'in öğretim pratiğini oluşturur. Gerek SPS 101 ve gerekse HIST 501, düz ve kesintisiz bir çizgi olarak değil, kesikli bir basamak fonksiyonu biçiminde tırmanan bir tarihsel gelişme modeline dayandırılmıştır : birkaç büyük maddi-teknik eşik boyunca sıralanan kurumsal-kültürel "çözüm" öbekleri, başlıca yapıtaşları açısından incelenirken, bu tür "çözüm"lerin birinden diğerine geçişin kesintisiz kronolojik anlatımı, dersin kapsamı dışında kalır. Birinci sömestirde ele alınan konulardan bazıları şunlardır : Modernitenin pre-moderniteleri kucaklayış ve sarmalayış biçimleri; çağdaş avcı ve toplayıcıların tarihöncesi avcı ve toplayıcılarla karşılaştırılması; göçebe otlatıcılık, atlı okçular, bozkır imparatorlukları; köylü üretiminin ekonomik yapısı; tarihte hareket ve fütuhatın rolü; "karanlık çağlar" ve devlete sıçrayış; İlkçağın erken denizci-ticari uygarlıkları; vergisel devletler ve toplumlar; fiyef dağıtımının işlevi ve varyantları; kentesel mekanlar ve kültürler; "Avrupa mucizesi"nin arifesinde dünyanın durumu; Yeniçağın / erken modernitenin şafağı olarak İtalyan Rönesansı.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi