Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
HIST 531 Erken Dönem İslâm Tarihi Select Term:
Bu ders İslâmiyetin doğuşundan Bağdat'ta Abbasi egemenliğinin sona erişine kadarki dönemde, İslâm uygarlığının ağırlık merkezini oluşturan alanlar üzerinde yoğunlaşır. Fütuhat, devletleşme ve sonra ademi merkezileşme gibi belli başlı siyasi süreç ve aşamaların kronolojik anlatımının ardından, toplum ve düşünce hayatının çeşitli yönleri daha yakından incelenecektir. İslâm tarihinde birlik ve çeşitlilik; dini ilimlerin, hukukun, siyasal düşünce ve felsefenin gelişimi; toplumsal hiyerarşilerin teorisi ve pratiği; ekonomik hayat ve düşünce ele alınacak konular arasındadır. Bu dersin, gerekli yükümlülük düzenlemeleriyle birlikte, lisans düzeyinde alınması olanağı için, bkz HIST 331.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi