Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
HIST 562 Osmanlı Reform Hareketi 2: Siyasal ve Toplumsal (1839-1918) Select Term:
Günümüz Türkiye'sinde halen varlığını sürdüren düşünsel ve toplumsal sorunların kökenlerini 19.yüzyıl Osmanlı devrinde bulmak mümkündür. Söz konusu yüzyılda eski ve yeni, reform ve reform karşıtlığı karşı karşıya gelmişti. Esasen bu devrede Osmanlı İmparatorluğu bir dizi savaş ve dağılma sürecinin getirdiği krizlerle sarsılmaktaydı. Reformcu bürokratların dağılma sürecini durdurmak için aldıkları dayatmacı önlemlere aydınlar şiddetle karşı çıkıyorlardı. Osmanlı Devleti'nin geleceğine ilişkin tartışmalar özellikle İkinci Meşrutiyet döneminin ilk dört yılında (1908- 1912), yani siyasal özgürlüğün nispeten geniş olduğu bir devrede, dikkate değer bir düşünsel zenginliğe kavuşmuştur. Alenen yapılan bu tartışmalar İttihad ve Terakki Cemiyeti'nin askeri diktatörlüğü döneminde (1913-1918) kesintiye uğramıştır. Genel olarak bu "uzun ondokuzuncu yüzyıl" Türk modernleşmesinin kurumsal temellerinin atıldığı bir devredir. Bu dersin amacı son Osmanlı yüz yılındaki reform akımları ve düşüncelerinin tanıtılması ve tahlil edilmesidir. Bu amaçla Tanzimat çağı devlet adamları, 1860 ve 70'lerin muhalif aydınları, Abdülhamid devri muhafazakar düşüncesi ve son onyılların Jön Türk reformcu fikriyatı (1889-1918) değerlendirilecektir
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi