Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
HIST 591 Erken Dönem (1920-1938) Cumhuriyet Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri Select Term:
Bu ders, Balkan ve Osmanlı/Türkiye tarihinin farklı dönemlerinin çalışılması için gerekli kaynak türleriyle birlikte, bu farklı kaynaklarla ilişkili olarak tarihçilerin geliştirip kullandığı değişik yöntem ve yaklaşımların toplu olarak gözden geçirilmesini öngören ''Kaynak ve Yöntem'' dersleri grubunun bir parçasıdır. Özel olarak Cumhuriyetin ilk yirmi beş yılı açısından HIST 591'de, ''tek parti'' dönemi ve siyasal sistemine, birincil kaynaklardan yola çıkan ve bu kaynakları somut tarihsel, siyasal bağlamlarına oturtan karşılaştırmalı bir yaklaşım söz konusudur. Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminde şekillenen siyasal durumdan ve İstiklâl Savaşı yıllarında beliren saflaşma ve kutuplaşmalardan başlayarak, bu yaşamsal önemdeki, travmatik ve belirleyici kuruluş ''moment''inin etkisi, 1923'ten Cumhuriyetin ilk döneminin sonuna kadar izlenecektir. Ders, özel olarak dönemin siyasal örgütleri üzerinde yoğunlaşmanın yanısıra, bütün diğer (siyasal, kültürel, ekonomik ya da dış politikaya ilişkin) gelişme ve yönelimlerin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesini de içermektedir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi