Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
HIST 671 İstanbul'un Oluşumu Select Term:
Görsel malzemeleri yazılı kaynaklarla birleştiren bir araştırma semineri. Öğrencilerin üzerinde yoğunlaşmak isteyebilecekleri dönem ve konular : (1) Kentin Bizans geçmişi; bir kentin vücut bulmasında ritlerin ve anıtların rolü. (2) İstanbul'un içi ve civarında erken dönem Osmanlı toprak tasarrufu : tahrirler ve hanedan vakıfları; kanun ve kanon. (3) Osmanlı İmparatorluğu'nda kendine has bir "yerel kültür" olarak İstanbul. (4) Bir sosyal huzursuzluk odağı olarak İstanbul. Geç dönemlerin Osmanlı İstanbulu : değişen topoğrafyası, çeşitlenen beğenileri ve kimlikleri (ya da : yerel bir kültürün içinde alt-yerelliklerin oluşması). (6) Cumhuriyet İstanbulu : bir kentin sonu. Farklı veri ve kaynak tiplerini bileştiren, yaklaşık 30 sayfalık ciddi bir araştırma çalışması, değerlendirmenin temelini oluşturur. Bu koşulla, Tarih lisansüstü programlarına özgü 600-kodlu araştırma seminerleri yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilir. TLL 501-502 veya eşdeğerleri aracılığıyla Osmanlıcaya yeterli hakimiyet koşulu ve dersin öğretim üyesinin onayıyla alınabilir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2022 Sabancı Üniversitesi