Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
LAW 512 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku Select Term:
Değişik kültürel ve hukuksal altyapısı olan ülkelerin anayasaları arasındaki benzerlik ve farklılıklar incelenmektedir. Bu anayasal dersi veren öğretim üyesinin seçimine bağlı olarak değişebilmektedir. Derste, farklı anayasal sistemler eleştirel bir şekilde karşılaştırılmakta, özellikle yargılama, bireysel özgürlükler, güçler ayrımı, karar verme süreçlerinin merkezliliği, çoğulculuk ve demokratik ilkelerin korunması gibi konu ve kavramlara odaklanılmaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi