Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
LIT 540 Edebiyat ve Psikanaliz Select Term:
Psikanalitik söylemlerle edebiyatın ve edebiyat eleştirisinin birbirlerini nasıl etkilediklerinin eleştirel bir gözle değerlendirilmesi dersin odak noktasını oluşturmaktadır. Psikanalitik kuram ve edebiyat eleştirisinin temel kavramları, Freud ve Lacan'ın yapıtlarının yanı sıra, Derrida, Zizek, Deleuze ve Guattari gibi kuramcıların farklı önerilerine de değinilerek irdelenecektir. Öğrencilerin bir dizi edebiyat ve psikanaliz metnini, arzu, imgelem, bellek, delilik ve bilinçdışı üzerine farklı söylemler olarak anlayıp yorumlamaları, metin çözümleme becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi