Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
POLS 500 Eski Çağ, Orta Çağ ve Erken Siyasal Kuram Select Term:
Bu ders eski yunan, Orta çağ ve erken modern zamana ait siyasal düşünce tarihinin kronolojik incelemesidir. Ders Yunan klasikleriyle başlar, Orta Çağ düşünürlerini içerir, ve Rönesans ve 16.yy düşünürleriyle biter. Başlangıç ve bitiş arasında iki bin yıllık bir zaman olduğu göze alınarak bu ders her siyasal düşünürü geçmiş ve güncel tartışmaları birbirine bağlayarak tarihsel koşullar içine yerleştirmeyi ve bu yolla öğrencilerin siyasal kuramın daha sonraki aşamalarını sağlam şekilde değerlendirmelerini sağlamayı hedeflemektedir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2020 Sabancı Üniversitesi