Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
POLS 522 Siyaset ve Kültür Select Term:
Bu ders “kültür”ün siyasal gerçekliğin ortaya çıkmasında ve şekillenmesinde belirleyici bir rol oynadığını öne süren kuramların incelenmesidir. Bu teoriler siyasal süreç, olay ve kurumları anlamak veya açıklamak için ortak inançların, ideolojilerin, değerlerin veya davranış geleneklerinin önemli olduğunu vurgularlar. Ders bu konudaki hem felsefi hem de görgül çalışmalara yer verir. Okumalar arasında Herder, Marx, Weber, Geertz, Almond, Putnam ve Inglehart’ın eserlerinden seçmeler yer alır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2020 Sabancı Üniversitesi