Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
POLS 529 Siyasal Analiz: Metod ve Kapsam Select Term:
Bu ders sosyal bilimler felsefesine, araştırma sürecine ve siyaset biliminde temel araştırma yaklaşımlarına yöntemsel bir giriş sağlamaktadır. Araştırma kurgusu, veri toplama stratejileri, ve çıkarım mantığı irdelenmekte, araştırma tasarımı konusu değişik yaklaşımlardan örnekler üzerinden tartışılıp öğrencilerin bilimsel makale ve tez üretim ve değerlendirmesi sürecine dair uygulamalı bir tanışıklık sağlanması hedeflenmektedir. Ders ayrıca öğrencilerin yayın etiği kuralları hakkında bilgi edinmelerini amaçlar.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite :
© 2024 Sabancı Üniversitesi