Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
POLS 530 Nicel Araştırma Yöntemleri Select Term:
Bu ders siyaset biliminde kullanılan nicel araştırma yöntemlerine bir giriş dersidir. Sosyal bilimlerde ölçüm sorunsalı, istatistiki betimleme ve tablo analizi, olasılık, dağılım teorisi, merkezi limit teoremi, örnekleme, hipotez testleri, çok değişkenli regresyon metotları gibi başlıklar içeren istatistik ve veri analizi konularında temel oluşturmaktadır. Ders ayrıca öğrencilerin yayın etiği kuralları hakkında bilgi edinmelerini amaçlar.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : Undergraduate level POLS 529 Minimum Grade of D
Corequisite : POLS 530D
© 2020 Sabancı Üniversitesi