Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
POLS 531 Nitel ve Metinsel Araştırma Yöntemleri Select Term:
Bu ders, öğrencilerin nitel yöntemlerle araştırma tasarımı becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Amaç, lisansüstü öğrencilerin siyaset biliminde kullanılan şekilde çok yönlü nitel araştırma tasarımları oluşturmalarını ve eleştirmelerini sağlamaktır. Bu seminer dersi bu amaçla, karşılaştırmalı tarihsel araştırma, vaka çalışması, süreç analizi ve metinsel analiz yöntemlerinin uygulamalarını ve mantığını inceleyerek nitel yöntemlerin tekniklerinin güçlü ve zayıf yönlerini araştırmaktadır. Ayrıca ders, nedensellik, teori testi, vaka seçimi, çıkarım ve sosyal bilim felsefesi gibi sosyal bilimlerin içerdiği epistemolojik konuları ele almaktadır. Her ne kadar nitel araştırma başlıca bir alanı teşkil etse de, bu ders, nitel yöntemleri diğer yöntemlerden tamamiyle ayrı görmemenin avantajlarını vurgulamaktadır. Bu nedenle, ders, siyaset biliminde karma araştırma yöntemlerinin kullanım ve uygulamasını teşvik etmektedir. Ayrıca, öğrencileri araştırma ve yayın yapma konusundaki etik tartışmalara dahil etmeyi de amaçlamaktadir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi