Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
POLS 593 Çok Partili Dönemde Türk Politikası Select Term:
Bu ders 1960 sonrası dönemde Türk siyasetindeki gelişmeleri ve değişimleri incelemeyi amaçlamaktadır. Bu yaklaşım tarihsel olmaktan çok analitik olmayı ve toplumsal teori arkaplanı ile son zamanlarda ortaya çıkan kavramlar üzerinde durmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle, bu ders 1960 sonrasındaki modernlik, Kemalizm, laiklik, milliyetçilik, sol, aşırı sağ, popüler kültür gibi konuları siyasal kuram ve felsefi ağırlıklı olarak tartışmayı amaçlarken, kimlik ve değişim politikasını başlangıç noktası olarak ele alıp tartışacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2024 Sabancı Üniversitesi