Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
POLS 597 Avrupa Birliğinde Yönetişim Dinamikleri Select Term:
Avrupa Birliğinde çeşitli kurumlar, giderek artan sıklıkta ve vurguyla, en iyi yönetişim kavramıyla temsil edilebilecek, politikalar oluşturdular ve uygulamalarda bulundular. Birlik, sınırlı bazı alanlarda ortak politikalar düzenlemekle birlikte, çoğu diğer alanda, yerindenlik ilkesi uyarınca, mümkün olan en alt yönetimsel düzeyde, ortaklar arasında işbirliğini özendirmekte. Sosyal Fon ve Bölgesel ve Uyum Fonu gibi temel uygulama araçları çerçevesindeki düzenlemeler, yönetişim kavramının özüne uygun olarak, yeni bir toplumsal işbölümü, paydaşlar arasında yeni işbirliği türleri ve yeni katılım biçimleri öngörmekte. Bütün bu gelişme ve eğilimler, yönetişim kavramının bütün boyutlarıyla sistematik ele alınabileceği ve Avrupa Birliğindeki uygulamalarının aday ülkeler açısından esin kaynağı olabilecek şekilde irdelenebileceği bir dersin gerekcesini oluşturmaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2023 Sabancı Üniversitesi