Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
POLS 620 Milliyetçilikler Semineri Select Term:
Bu seminer milliyetçilik ile ilgili çeşitli konulardan seçilecek bir tanesi hakkında yoğun okuma, araştırma ve derinlemesine tartışma zemini oluşturmayı amaçlamaktadır. Ayrım noktaları oluşturan önemli konularda verilecek yön gösterici derslerin yanı sıra, esas olarak, öğrencilerin inisiyatif alarak aktif bir şekilde seminer tartışmalarına katılmaları ve tez çalışmalarına yardımcı olabilecek ödevler yazmaları beklenmektedir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2020 Sabancı Üniversitesi