Sabancı Üniversitesi

Diller


Ders

LISTEN
PSY 543 Benlik Select Term:
Bu dersin amacı benlik yazınındaki son kuramları ve araştırmaları sunmaktır. Ders benlik ve bağlanma arasındaki ilişkileri ve konuların kültürel yönleri de kapsayacaktır. Benlik gelişimi, özsaygı, öz düzenleme ve bağlanmanın doğası ve oluşumu konuları ağırlıklı olarak ele alınacaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 10
Prerequisite : -
Corequisite : -
© 2022 Sabancı Üniversitesi